DÜNYANIN EN ESKİ SANAT ESERİ ENDONEZYA’DA BULUNDU

Endonezya’da bir mağarada 1950lerle bulunan mağara resmi en azından 40 bin yıl öncesine tarihleniyor ve bu onu şu ana kadar bulunmuş en eski, insan yapımı sanat eseri olarak öne çıkarıyor. Videoyu kaynak linkinden izleyebilirsiniz.

 

Endonezya’da bir mağarada 1950lerle bulunan mağara resmi en azından 40 bin yıl öncesine tarihleniyor ve bu onu şu ana kadar bulunmuş en eski, insan yapımı sanat eseri olarak öne çıkarıyor.

Buluntular, insan yaratıcılığının Avrupa merkezli olması anlayışını yıkıyor ve Afrika’dan doğuya gerçekleşen dağılım ve yayılımda daha eski sanat ürünlerine rastlanabileceğini gösteriyor.

Daha önce 10 bin yıl yaşında olduğu sanılan bu sanat eseri kireçtaşından oluşan ve Sulawesi adasında bulunan bir mağaranın duvarlarında 1950lerde bulunmuş.

Teknolojik gelişmeler sayesinde daha kesin tarihleme yöntemleri ortaya çıktıysa da şimdiye kadar kimse bu yöntemleri bu mağara üzerinde kullanmayı düşünmemiş. Boyanın kendisinin tarihlenemeyeceğini ama boyanın üzerinde zamanla oluşan ve kalsiyum karbonat kalıntısı olan birikintilerin tarihlenebileceğini anlayan uzmanlar bir şey üzerinde mineral tabakaları oluştukça bu minerallerin uranyum tutmaya başladıklarını ve bu uranyumun belirli bir seviyede toryuma dönüşmeye başladığını belirtiyorlar. Uranyum ve toryum oranlarını karşılaştırarak da tarihleme yapılabiliyor.

Araştırmacılar topladıkları örneklerin minimum yaş sınırını vermesi nedeniyle 12adet insan eli ve 2 adet büyük baş hayvan izi tarihlemesi yaptılar. Analizler, örneklerden en eski olanının 39 bin 900 yıl öncesine tarihlendiğini gösteriyor. Bu daha önce en eski olarak kabul edilen eserden 2000 yıl daha eski.

El izleri Avrupa’da bulunanlarla benzerlik gösteriyor. Ama Avrupa’da var olan mamutlar yerine yerel hayvan çeşitliliğini gösteren hayvan resimleri stil bakımından daha farklı. Endonezya’daki desenler fırça ile yapılmış gözükürken Avrupa’dakiler parmakla yapılmış gibi duruyor.

Uzmanlara göre bu durum Avrupa’nın özel olduğu fikrini yeniden düşünmemize neden oluyor. Erken dönemde Avrupa’da yaşayan toplulukların kendilerinin ve çevrelerinin daha farkında olduğu fikri tamamen değişiyor.

Uzmanlar bu çeşit bir eserin evrimi konusunda iki fikir ortaya atıyorlar. Birincisi bunın Endonezya’da başka yerlerden bağımsız olarak ortaya çıktığı. İkincisi ise Afrika’dan ayrılan erken insanların sanat eseri üretmeye zaten yetkin halde oldukları ve bunları gittikleri yerlere taşıdıkları.

Uzmanların bu durumda güney göç yolları üzerinde bu çeşit ipuçlarına ulaşmaya çalışmaları gerekiyor. Hindistan’ın bu konuda bakılması gereken ilk yer olduğunu belirten uzmanlar güneydoğu Asya’nın da bu konuda çok örnek vereceğini düşünüyorlar.

Bu buluntu, 41 bin yıl önce Avrupa’da var oldukları düşünülen Neanderthallerin bu mağara sanatından sorumlu olduklarına dair olan teoriyi zayıflatıyor. Sulawesi bölgesinde Neanderthal olmadığını belirten uzmanlar el izlerinin Endonezya’dakine çok benzediğini belirtiyor.

 

 

Kaynak: http://www.nature.com/news/world-s-oldest-art-found-in-indonesian-cave-1.16100#/ref-link-1