DÜNYANIN İLK KİRLENMİŞ NEHRİ NEOLİTİK İNSANLAR TARAFINDAN 7 BİN YIL ÖNCE KİRLETİLMİŞ

Uluslararası bir araştırmacı ekibi, Neolitik insanların yaklaşık 7 bin yıl önce dünyadaki ilk kirlenmiş nehirden sorumlu olduklarını ortaya koydu.

 

Güney Ürdün’ün Wadi Faynan bölgesindeki nehir yatağı şimdi tamamen kuru. Ancak araştırmacılar burada, mavi-yeşil bakır cevheri ve odun kömürünün ateşe maruz kalması nedeniyle oluşan kirlilik bulgusuna ulaştılar.
 
Waterloo Üniversitesi antropoloji profesörü Russell Adams, keşifin, insanların taş yerine metalden alet yapmaya başladıkları zaman noktasını koyduğunu belirtiyor. Adams’ın araştırmalarına göre, bu topluluklar bakır metalleri, çanak çömlek ve ateş ile deneme yapıyorlardı. Bu bileşenlerin her üçü cevherlerden gelen bakır metallerin erken üretiminin bir parçası. Toplumda metallerin kullanımı ile teknolojik yenilik ve benimsenmesinin yayılması modern dünyanın başlangıcına işaret ediyor.
 
 
"Dünyanın ilk sanayi devrimi"ne ev sahipliği yapan bölge
 
Önceleri eritme işlemiyle yaratılanlar, büyük ölçüde boncuk gibi sembolik parçalardı. Ancak zamanla alan büyüdü, madenler ocakları ve fabrikalar inşa edildi. Bu bölge dünyanın ilk sanayi devrimine ev sahipliği yaptı. Burası gerçekten yenilikçi teknolojinin merkeziydi. Ancak hiç kimse cürufu ya da atık maddeyi sürece dâhil etmeyi düşünmedi. Bu; bakır, çinko, kurşun, arsenik ve talyum gibi metallerin, sonrasında hayvan ve insanlar tarafından yenilen bitkiler tarafından emildiğini gösteriyor. 
 
Adams’a göre bu durum kısırlık, sakatlık ve erken ölüm de dâhil olmak üzere muhtemelen yaygın sağlık problemlerine yol açmıştı. Araştırmacılar, Roma Dönemine ait insan kemiklerinde de yüksek miktarda bakır ve kurşuna rastladı. 
 
Şimdilerde MÖ 3200 civarında başlayan kirliliğin boyutu analiz edilmeye çalışılıyor ve bu kirliliğin insan toplumlarını nasıl etkilediği araştırılıyor. 
 
 
http://www.cbc.ca/news/canada/kitchener-waterloo/polluted-river-southern-jordan-smelting-copper-waterloo-1.3882242