EFES´İN EN ERKEN İDOLÜ

Efes’in En Erken Tarihli İdolleri : Batı Anadolu’daki benzer örnekler gibi, Geç Kalkolitik Çağa (MÖ 4000) tarihlenen kazı buluntusu ilk idol, korunmuş durumdaki vücudunun üst kısmı, kolları ve bacakları ile bir kadın figürinidir.

Efes civarında şimdiye kadar ki en erken tarihli anthropomorf biçimli ve yüksek kalitede beyaz mermerden yapılmış stilize iki idol, Çukuriçi Höyük kazısından bulunmuştur.

Batı Anadolu’daki benzer örnekler gibi, Geç Kalkolitik Çağa (MÖ 4000) tarihlenen kazı buluntusu ilk idol, korunmuş durumdaki vücudunun üst kısmı, kolları ve bacakları ile bir kadın figürinidir. MÖ 2900-2800 yıllarına tarihlenen ikinci idol ise, Çukuriçi Höyüğün Erken Bronz Çağına ait oturma kompleksinde bulunmuştur. Stilize üsluplu olup baş ve kolları basitleştirilerek işlenmiştir. Her iki idol de kültsel bir figürindir ve Efes’in şimdiye kadarki en erken tarihli heykeltıraşlığına ve kütsel faaliyetlerine tanıklık eder.  

Efes’in en eski yerleşim yeri olan Çukuriçi Höyük’teki kazılar, 2007 yılından beri Dr. Barbara Horejs (Avusturya Arkeoloji Enstitüsü) başkanlığındaki uluslararası ve disiplinler arası bir ekiple yürütülmektedir. Projenin finansmanı Avrupa Araştırmalar Konseyi tarafından sağlanmaktadır. Çukuriçi Höyükteki yerleşim kalıntıları, Neolitik Çağ, Kalkolitik Çağ ve Erken Bronz Çağına tarihlenmektedir. Her iki idol de yerleşim alanındaki metalurji merkezinde çok sayıda bakır işlikleri ile birlikte bulunmuştur. Değiş tokuş amaçlı kullanılan madenden giysi iğnesi ve çeşitli maden aletlerin üretildiği işlikler bulunmaktadır. Çok sayıdaki ithal eserin gösterdiği gibi, Çukuriçi Höyük sakinleri, her dönemde diğer bölgelerle kültürel ilişkiler içerisinde olmalıdır. Her iki idol de bizlere Efes’in en erken sakinlerinin tarih öncesi inançları konusunda önemli bilgiler vermektedir.