EGE VE AKDENİZ’İN KAYIP DENİZCİLERİ

Ege-Akdeniz Arkeolojik Sualtı Araştırma Projesi

Ülkemizde Arkeolojik Sualtı Araştırmaları 1960’lı yıllarda başlamış ve günümüze kadar devam etmiştir. Bu süre içinde Amerikalı ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda çok sayıda batık yeri tespit edilerek, bunlardan 12 tanesinin kazısı gerçekleştirilmiştir. Bu batıklardan MÖ 14. yüzyıl Kaş-Uluburun batığı geçtiğimiz bin yılın en büyük keşifleri içinde değerlendirilmektedir. Şimdiye kadar bulunan bu batıklar, ülkemizin sualtı kültür kaynakları açısından önemini ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle sahip olduğumuz sualtı zenginlikleri, bulunduğu coğrafyayı bir çekim merkezine dönüştürmekte ve birçok kişi bu bölgede çalışma yapmak için girişimlerde bulunmaktadır. Uzun sahil şeridine sahip Anadolu, karada olduğu gibi sualtı kültür mirası konusunda da dünya tarihinin merkezinde yer almaktadır. Geçmiş kültürlerin ticaret yollarının bulunduğu ve kültürel değişimin en çarpıcı şekilde gerçekleştiği yer olan bölgede sualtı kültür zenginliklerinin ortaya çıkarılması büyük önem taşımaktadır. Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz kültürlerinin hepsinin izlerini bir arada bulabildiğimiz tek kara parçası olan bu topraklar, medeniyet tarihinde denizcilik açısından benzersiz bir kaynak oluşturmaktadır. “Ege ve Akdeniz’in Kayıp Denizcileri” nin izinden yola çıktığımız bu proje kapsamında Ege ve Akdeniz’in mavi derinliklerinde bugüne kadar yüzlerce dalış gerçekleştirilmiştir. Proje, eski çağlarda batan gemilerin ve sualtında kalan yerleşim yerleri ile diğer kalıntıların incelenmesi ve belgelenmesini kapsamaktadır. Eski çağ denizcilerinin yaşamları, kullandıkları özel eşyaları ve gemileri ile antik çağ limanları ve liman teknolojileri hakkında detaylı bilgilerin elde edilmesi amaçlanmaktadır.