EGE´NIN İLK TEKNESİ

KİKLAD TEKNELERİ Günümüzden 4500 yıl önce Ege Denizi’nde kullanılan tekneler geri dönüyor...

KİKLAD TEKNELERİ

 

Günümüzden 4500 yıl önce Ege Denizi’nde kullanılan tekneler geri dönüyor...

 

            Ege Denizi’nde, Batı Anadolu ile Kıta Yunanistan arasında yer alan adalar topluluğu ‘’Kiklad Adaları” olarak bilinmektedir. Kıta Yunanistan, Kiklad Adaları, Girit ve Batı Anadolu’da yapılan arkeolojik kazılar; Ege’nin bu farklı bölgelerinin birbirleriyle her zaman bağlantı halinde olduğunu göstermiştir. Günümüzden 4500 yıl önce Ege Bölgesi’nde, Kiklad Adaları’nın baskın olduğu bir kültür ortaya çıkmıştır. Bu dönemde gerek ham madde ihtiyacını karşılamak gerekse adalar arası ve dış dünya ile bağlantı kurmak için deniz tek ulaşım yolu, tekneler de tek ulaşım araçlarıdır.

           

            Literatürde “Kiklad Tekneleri” olarak bilinen teknelerin tasvirlerine; seramikler, kaya üzerindeki motifler ve “Kiklad Tavaları” olarak isimlendirilen bir buluntu grubunda rastlanmıştır. Ayrıca kurşundan yapılmış tekne modelleri de mevcuttur. Söz konusu buluntu grubu sadece Kiklad Adaları ile sınırlı değildir; Kıta Yunanistan, Girit ve Batı Anadolu’da Liman Tepe ve Bakla Tepe’den de bilinmektedir. Ege Bölgesi’nin farklı kesimlerinin birbirleri ile bağlantı halinde olduğunu gösteren obsidyen (volkanik cam), seramik, maden gibi çok sayıda buluntu, bu dönemde yoğun ticaret faaliyetlerine işaret etmektedir. Söz konusu faaliyetler şüphesiz deniz yoluyla, bu tip teknelerle gerçekleştirilmiş olmalıdır.

 

            Projenin danışmanlığını yapan, teknelerin imalatını gerçekleştiren, daha önce antik Uluburun II, İzmir Kayıkları ve Kybele teknesini yapan arkeolog ve 360 Derece Tarih Araştırmaları Derneği Başkanı Osman ERKURT; teknelerin en önemli özelliği olarak dikişli teknik ile yapılmış olmalarını gösteriyor. Bu tekneler, omurga konulduktan sonra, kaplama tahtaları birbirine dikilerek birleştiriliyor.

 

            Ankara Üniversitesi Sualtı Arkeolojik Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Prof. Dr. Hayat Erkanal başkanlığındaki çalışma grubu; proje kapsamında bir adet 14 m ve iki adet 19 metrelik Kiklad Teknesi imal ederek, bir “Kiklad Tekneleri Filosu” oluşturmuştur. Bu önemli proje, Ankara Üniversitesi’nin ve Urla Belediyesi’nin desteğiyle gerçekleştirilmektedir.

 

Mualla ERKURT

360 Derece Tarih Araştırmaları Derneği