EKŞİ HÖYÜK KAZILARI

Denizli ili, Çal ilçesi, Dayılar Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Ekşi Höyük, kazı çalışmalarına henüz iki yıl önce başlanılan yeni bir yerleşimdir. Deniz seviyesinden 812 metre yüksekliğe sahip doğu-batı uzantılı doğal bir tepe üzerinde yer alan ve yaklaşık 2 hektarlık bir alana yayılan yerleşimin güneyinde küçük bir göl, kuzeyinde ise Büyük Menderes Nehri bulunmaktadır.

Ekşi Höyük’teki arkeolojik kazılar, yerleşimin mimarisini geniş alanda araştırmak ve bunun yanı sıra tabakalanmasını anlamak amacıyla, arkeolojik dolgunun en derin olduğu merkez kesimden yamaçlara doğru birbiri ile bağlantılı altı ayrı alanda yürütülmüştür. İki yıldır yürütülen kazı çalışmaları sonucunda, Ekşi Höyük’ün Neolitik Çağın erken safhalarından başlayarak Kalkolitik Döneme değin kesintisiz iskân edildiği ve uzun bir zamansal boşluğun ardından Selçuklu Döneminde mezarlık alanı olarak kullanıldığı anlaşılmıştır.

 

Ekşi Höyük’te en erken süreci temsil eden Neolitik Çağa ilişkin şimdilik altı tabaka tespit edilmiş olup, gerek göreli gerekse mutlak tarihlere göre MÖ 6.600 yıllarından MÖ 5.800 yıllarına değin kesintisiz bir iskânın olduğu anlaşılmıştır. Her ne kadar yerleşimde keramik verilerine göre MÖ 5.500 yıllarından sonraki sürece tarihlediğimiz Kalkolitik Döneme ilişkin arkeolojik veriler tespit edilse de, yoğun tarımsal faaliyetler bu sürece ait verilerin sınırlı kalmasına sebep olmuştur.

 

Yazı: Halil TEKİN

Yazının tamamına Aktüel Arkeoloji Dergisi 60. sayısından ulaşabilir, okuyabilirsiniz.