EN ESKİ BANYO ODASI

Basık bir tepe görünümünde olan Yoncatepe’nin en yüksek kesiminde saray, bunun kuzeydoğu eteğinde sivil yerleşim alanı ve kuzey eteğinde de nekropol bulunur.

Van-Yoncatepe Saray Banyosu Ve Küveti Yoncatepe Sarayı ve Nekropolü, bugünkü modern Van Kenti’nin 9 km güneydoğusundaki Yukarı Bakraçlı (eski Yedikilise) Köyü’nün 1,5 km güneybatısında yer almaktadır. Saray yerleşmesinin 1,5-2 km doğusunda yükselen Varak (2800 m) ve Erek (3200 m) dağları, tam bir yarım ay biçimindeki doğal konumu ile doğudan esen sert ve soğuk rüzgarları önlemekte ve daha elverişli bir iklim sağlamaktadır. Doğu Anadolu Bölgesi’nin en zengin su kaynaklarına sahip olan Varak ve Erek dağları, aynı zamanda Van Bölgesi’nin ulaşım yönünden en elverişli ve kolay çıkılabilen yaylalarına da sahiptir. Su kaynaklarının yanı sıra, zengin otlak ve dağ çayırlarına sahip Erek Dağı ve yakın çevresi, yaz mevsiminde onbinlerce küçükbaş hayvanı ile göç eden yarı göçebe topluluklar tarafından yaylak olarak kullanılmaktadır. Varak ve Erek dağlarının hemen güneybatı eteğinde yer alan Yoncatepe Sarayı, zengin su kaynakları ve otlaklarına sahip Keşişgöl Yaylası’na giden yolu denetim altında tutmaktadır. Oldukça güçlü savunma sistemine sahip olan Yoncatepe, bu işlevini Urartu Krallığı’nın yıkılışına değin sürdürmüştür. Basık bir tepe görünümünde olan Yoncatepe’nin en yüksek kesiminde saray, bunun kuzeydoğu eteğinde sivil yerleşim alanı ve kuzey eteğinde de nekropol bulunmaktadır. Erken Demir Çağı’na ait diğer kale ve yerleşim merkezlerinde olduğu gibi, Yoncatepe’de sivil yerleşim merkezi ile nekropol alanı neredeyse iç içedir. Yerleşim merkezi ile nekropol alanının iç içe olmasında, kullanılabilir arazinin çok az ve yetersiz olmasının büyük etkisi vardır. Deniz seviyesinden 2050 m yüksekliğinde olan saray yerleşmesi, şimdilik Türkiye’nin en yüksek rakımlı kazı alanını oluşturmaktadır. Saray yerleşmesinin güneyi dik ve derin bir uçurum ile sonuçlanmaktadır. Güneydoğudan batı yönüne doğru akan Doni Çayı, araziyi geniş ve derin bir şekilde oymuştur. Saray yerleşmesinin kuzey kesimi de dik olmasına karşın, kuzeydoğu ve kuzeybatı yönlerine doğru teraslar halinde alçalmaktadır.