ERKEN İNSAN TÜRLERİ BİLİNENDEN ÇOK DAHA ÖNCE TOPRAKTA YETİŞEN BESİNLERE YÖNELDİ

Etiyopya’nın Afar bölgesinde bulunan fosilleşmiş insan ve hayvan dişleri üzerinde yapılan yeni bir çalışmaya göre, ağaç ve çalılardan beslenen erken insan türleri, sanılandan 400.000 yıl önce toprakta yetişen besinlere yöneldi.

John Hopkins Üniversitesi’nden Naomi E. Levin ve ekibi, bu canlıların nasıl beslendiklerini tespit edebilmek için dişlerin biçimlerini ve karbon izotoplarını inceledi.

Bu çalışma sonucunda hem erken insan türlerinin hem de nesli tükenmiş bir maymun türünün diyetinde sanılandan 400.000 yıl önce değişim meydana geldiği tespit edildi. Daha önceleri ağaç ve çalılardan topladıkları yiyeceklerle beslenen bu türlerin, 3.8 milyon yıl önce toprakta yetişen besin türlerine dayalı beslenmeye geçtikleri ortaya çıktı. Beslenme alışkanlıklarında meydana gelen bu değişimin insan evriminde önemli bir adım olduğu, erken insan türlerinin toprağa dayalı beslenme ile birlikte daha rahat yer değiştirebildiği, böylelikle çevreye daha çabuk adapte olduğu düşünülüyor..

Kaynak:  http://www.archaeology.org/news/3690-150916-grass-based-diet