EYÜP GEZİSİ

Sabah çayı serbest. Eyüp Sultan, teleferikle Piyer Loti Tepesi´ne çıkış, çevre tanıtımı, Tepe´den mezarlıkları tarayarak yaya olarak Eyüp´e iniş. Eyüp Camii ve külliyesi, türbeler ve mezarlıklar.

Sabah çayı serbest. Eyüp Sultan, teleferikle Piyer Loti Tepesi'ne çıkış, çevre tanıtımı, Tepe'den mezarlıkları tarayarak yaya olarak Eyüp'e iniş. Eyüp Camii ve külliyesi, türbeler ve mezarlıklar.

 

Buluşma: Eyüp Cami Meydanındaki fıskiyenin hemen arkasındaki Ensar Mihmandar Restoranının önü Tarih: 22 Mart 2015 Pazar

Saat: 09:00 Fiyatlar ve Rezervasyon: Gezi Ücreti kişi başı 50 TL

 

* Rezervasyonun kesinleşmesi için gezi katılım bedelinin tamamının ödenmesi gerekmektedir.

* Gezi tarihine 3 günden az zaman kala yapılan iptallerde gezi ücreti iade edilmez.

* Gezi tarihine 5 ila 3 gün kala yapılan iptallerde katılımcının hakkı saklı kalır.

* Gezi tarihine 10 ila 5 gün kala yapılan iptallerde ücret iade edilir.

 

FİYATLARIMIZA DAHİL OLAN HİZMETLER:

* Profesyonel rehberlik hizmeti,

* Programda belirtilen tüm geziler,

* KDV.

 

FİYATLARIMIZA DAHİL OLMAYAN HİZMETLER:

* Öğle yemeği,

* Yemekte alınacak içecekler,

* Kişisel harcamalar.

 

Notlar:

* Gezimiz en fazla 24 kişi ile gerçekleştirilecektir.

* Gezi esnasında C.I.P Travel tarafından tüm katılımcılara kulaklık temin edilecektir.

* Bu gezimizde araç olmayacaktır, başlangıç noktasına ulaşım katılımcılar tarafından sağlanacaktır.

* Zorunlu şartlar gereği program değişiklik gösterebilir.

* Bu gezi Acacia Exclusive Travel Seyahat Acentesi tarafından düzenlenmektedir. (Türsab Belge No: 7851)

 

Ahmet  Bilgin  TURNALI 

İstanbul’da, Eyüb’de büyük dedesi Klâsik  Türk Müziği’nin son büyük bestekârı sayılan, Bahariye Mevlevîhânesi’nin kudümzenbaşısı Zekâi Dede Efendi’nin  konak yavrusu, üç katlı ahşap evinde doğdu. İlk eski eser koruma zevkini, Mevlevî toleransıyla dolu bu atmosferden edindi.

İlk ve Orta tahsilini İstanbul’da, yüksek öğretimini Ankara Üni. Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde  (Finans Bölümü)  tamamladı. Maliye Bakanlığı’nda stajını tamamladıktan sonra, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müfettişi sıfatıyla Devrim soruşturmalarında bulundu. Yedek subaylığını Tuslos 67’nci Müfreze Tercümanı olarak bitirdi, terhisini müteakip devlete yeniden dönmedi.

Uluslar arası faaliyette bulunan iki büyük holdingde Finansman uzmanlığı ve Genel Direktör yardımcılığı yaptı. Bu süre zarfında yurt içinde ve dışında birçok seminer, konferans ve eğitim aktivitelerine katıldı. Türkiye’yi en ücra köşelerine kadar gezdiği gibi, dış ülkelere de sayısız iş için ve özel ziyaretlerde bulundu. 52 yıllık bir mesai döneminin ardından ikinci emekliliğini idrak ederek hobilerine germi verdi.

Turizm Bakanlığı’nın açtığı 1968-69 rehberlik kursunu birincilikle bitirdikten sonra, müteakip 1973 kursunda Ana Meslek Dersi Öğretmenliği yaptı. 100’e yakın genç rehber adayını yeni bir anlayışla ve onların tuttuğu otobüslerle, İstanbul’da aylarca tarihî topoğrafya dersleri vererek gezdirdi ve onları başarıyla mezun etti.

Kendi kursunda Bizans ve Türk-İslâm Sanatları  hocası olan Prof. Dr. Semavi Eyice’nin yönlendirmesiyle, o sıralarda asistan sıkıntısı çeken değerli profesörün iki yıl kadar gayriresmî asistanlığını yaparak İstanbul’u karış-karış dolaştı ve sayısız fotoğraflar çekerek kapsamlı raporlar hazırladı. Çalıştığı yabancı şirketin ona verdiği yüksek ücret nedeniyle, İst. Üniv. Edebiyat Fakültesi’ne giriş olanağı bulamadı.

Holdinglerin mensubu iken, tatillerde ve izinlerinde daha çok yabancı bilim adamları ile “privé” turlar yaparak arazi üzerinde bilgi ve eğitimini tamamladı.

A.B.Turnalı, 45 yıldır her sene yenilenen kokartını muhafaza etmekte, kültürel geziler ve eğitim konuşmaları yaparak gerek İRO(İstanbul Rehber Odası) çatısı altında, gerek bazı kültür derneklerinde çalışmalarına devam etmektedir.

Vakıflar, Türk Dünyası Araştırmaları, Arkeoloji ve Sanat Dergileri ile günlük gazetelerde birçok araştırması  ve üç kitabı yayınlanmıştır.

Sanat Tarihçi eşi Esin Turnalı’nın eksilmeyen desteğine ve şimdilerde paramedikal ilaçların ithalâtı ile uğraşan  Şamil Turnalı adında bir erkek çocuğuna sahiptir.