FRANSA´DA BİLİNEN EN ESKİ MÜSLÜMAN MEZARLARI BULUNDU

Fransa´da şimdiye kadar bulunan en eski Müslüman mezarları keşfedildi. Mekke´ye dönük olarak yerleştirilmiş bulunan mezarlardaki iskeletlerin, 8. yüzyıla ait olduğuna inanılıyor.

Fransa'nın güneyinde çalışan arkeologlar, Avrupa'da şimdiye kadar bulunan en eski Müslüman mezarları olduğu düşünülen ve 8. yüzyıla tarihlenen 3 mezarı tanımladı.

Nîmes şehrindeki bir Orta Çağ yerleşiminde, yüzleri Mekke'ye dönük olarak bulunan iskeletler üzerinde yapılan genetik analizler, bu kişilerin soylarının baba tarafından Kuzey Afrika'ya dayandığını ortaya çıkardı.

Kemikler üzerinde yapılan radyokarbon tarihlemesi de, bu mezarların 7. ila 9. yüzyıllar arasına ait olduğunu gösterdi. İskeletlerin bu döneme tarihlenmesi, Avrupa'daki Müslüman fetihleri sırasında buraya gelmiş olabileceklerini gösteriyor.

PlosOne dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, şimdiye kadar elde edilen tüm veriler birleştirildiğinde, Nimes'ta bulunan mezarlardaki iskeletlerin, Kuzey Afrika'daki Arap ilerlemesi sırasında Emevi ordusuna katılan Berberilere ait olduğu düşünülüyor.

Yeni buluntular, tarih kitapları ve arkeolojik verilerle kısıtlı olan bilgimize yeni bir boyut kazandırıyor.

Çalışmanın başyazarı Antropolog Yves Gleize, "Müslümanların 8. yüzyılda Fransa'ya geldiğini biliyorduk; fakat bununla ilgili şimdiye kadar somut bir kanıt bulamamıştık," dedi.

Bu 3 Müslüman mezarı 2006 yılında, Nîmes'taki büyük bir otoyolun yakınında yapılan çalışmalar sırasında, işçiler tarafından bulunmuştu.

Uzun süredir devam eden çalışmaların ardından, Mezarlardaki iskeletlerin üçünün de Müslüman ölü gömme geleneklerine göre, yan yatırılmış ve yüzleri Mekke’ye dönük şekilde yerleştirilmiş olduğu anlaşıldı.

Bulunan iskeletlerden birinin 20 yaşında, diğerinin 30 yaşlarında, üçüncüsünün ise 50 yaşından büyük bir erkeğe ait olduğu tespit edildi. Bu 3 erkeğe ait kemikler üzerinde yapılan incelemelerde, herhangi bir yaralanma izi bulunamadı.

 

theguardian.com