FRİGYA UYANIYOR

Kral Midas ve Frigya; dünya ticaret hayatında birçok ticari işletme ve düşünceyi etkilemiş, sayısız kuruluş, şirket ismi ve ürün adı olarak “MİDAS” ismini seçmiştir. Botanik ve zooloji alanındaki bilim insanları da, keşfettikleri bitki ve hayvanlara Midas’ın “altın dokunuş”  mitolojisinden esinlenerek “Midas” adını vermiştir.

 

FRİGYA UYANIYOR

 

            Anadolu topraklarında yeşeren uygarlıklar, batı toplumlarının kültürel altyapılarını şekillendirmiş, çağdaş demokrasilerin temelini oluşturmuştur. Bu kültürel değerlerin bir kısmı da, bugün Eskişehir, Afyonkarahisar ve Kütahya topraklarında bulunan Frigya Uygarlığı’dır. 3000 yıllık Frigya, yüzlerce yıldır Friglerin dünya kültürüne armağan ettiği özgün değerlerle anılır. Güney Amerika ülkelerinde, Fransa’da, İspanya’da, Amerika’dabugün bile Frigya’nın izleri vardır. New York’ta, Paris’te, Barselona’da, Amerikan Senatosunda, Fransa Parlamentosunda; müzikte, giyimde ve mimaride onların adı hep geçer. Frigya ve Kral Midas mitolojileri dünyadaki bütün sanat dallarında etkisini göstermiştir. Sahne sanatları, müzik, plastik sanatlar, mimarlık, fotoğraf, sinema ve yazın sanatlarını etkileyen Frigler ve Midas; yüzlerce yıldır dünya sanatçılarına esin kaynağı olmuştur.

            Kral Midas ve Frigya; dünya ticaret hayatında birçok ticari işletme ve düşünceyi etkilemiş, sayısız kuruluş, şirket ismi ve ürün adı olarak “MİDAS” ismini seçmiştir. Botanik ve zooloji alanındaki bilim insanları da, keşfettikleri bitki ve hayvanlara Midas’ın “altın dokunuş”  mitolojisinden esinlenerek “Midas” adını vermiştir.

            Özellikle Friglerin adı ile anılan ve “bir dünya kültür mirası” olan Frig başlığı, ”özgürlük” simgesi olarak günümüzde Avrupa ve Amerika’da hala kullanılmaktadır. Frig başlığını, ülke ve şehir armalarında, parti amblemlerinde, heykellerde, resimlerde ve özgürlüğün konu olduğu toplumsal gösterilerde görmek her zaman olasıdır.

            “Frigya Uyanıyor” adlı fotoğraf ve reprodüksiyon sergisinin amacı; Frigya’nın arkeolojik eserleri yanında, Frigler’in somut olmayan dünya kültür mirasına olan katkılarını bir kez daha yinelemektir.

            Friglerin dünyaca bilinen fakat ülkemizde farkına varılmayan, somut olmayan kültürel değerlerini, öncelikle ilgili akademik çevrelere duyurabilmek, Frig simgelerini sanatçıların eserlerinde, belediyelerin de kent merkezinde kullanmalarını teşvik etmek, arkeoloji ve tarihe olan ilgiyi artırmaktır.

            Eskişehir Turizm ve Tanıtma Derneği tarafından içeriği oluşturulan sergi; Afyonkarahisar, Kütahya ve Eskişehir’in “Dağlık Frigya” olarak tanımlanan Frig Vadisi’nde çekilen 50 adet fotoğraf ve reprodüksiyon ile 100 adet 3 boyutlu Frig Vadisi fotoğraflarından oluşuyor.

 

Eskişehir Turizm ve Tanıtma Derneği