GAZİANTEP´TE EŞSİZ BİR MOZAİK DAHA

Gaziantep sınırları içerisinde bulunan, Doliche (Dülük) antik kentinde paha biçilmez bir mozaik taban bulundu.

Alman Araştırma Fonu’ndan (Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG) 600 bin avro destek alan Münster Üniversitesi Klasik Dönem araştırmacıları, Doliche antik kentindeki kazı çalışmalarına bu yıl başladı. Kazı Başkanı Prof. Engelbert Winter, güncel politik durumlardan ve kaçak kazılardan ötürü Suriye’deki  Apamea ve Kyrrhos gibi şehirlerin ulaşılamaz ve harap durumda olduğunu belirtti. Çalışılabilen nadir Roma şehirlerinden olan Doliche’nin, Suriye’de Helenistik Dönem'in şehir yaşamı üzerine bilgi edinilmesi için önemli bir veri kaynağı olduğu açıklandı.

Gerçekleşen ilk kazı sezonunun öne çıkan buluntusu, sütunlarla çevrili avlusuyla 100 metrekare alanı kaplayan olağanüstü binanın oldukça kaliteli yer mozaikleridir. Geometrik desenlerin sık ve düzenli dizimi ve mozaiğin boyutlarıyla, yöredeki Geç Antik Dönem mozaik sanatının en güzel örneklerinden biridir. İşlevi henüz belirlenemeyen binanın ise, villa olarak kullanıldığı düşünülüyor. Ulaşılan ilk bulgular, kazının ileriye dönük araştırmalar için potansiyelinin oldukça yüksek olduğunu gösterdi.

Ekip aynı zamanda günlük şehir hayatına, şehir planlamasına dair genel bir fikir sağlayan sıradan evler, yollar ve su kanalları üzerinde de çalışmalar yürüttü. 2016 yılında yapılacak çalışmaların ise, antik kentin kamu alanlarına yayılması planlanıyor. Farklı metodlar kullanılan araştırmada; bir Kuzey Suriye şehrinin Helenistik Dönem'den haçlı seferlerine kadarki  döneminin yerel kültür ve kimliği üzerine sağlıklı bir algı oluşturmayı hedefliyor.

Doliche kalıntıları yakınlarındaki bir kayalıktaki sığınakta Paleolitik Dönem (MÖ 600.000-300.000) yerleşimine rastlandı. Prof. Engelbert Winter, alet yapımında kullanılan çakmak taşlarının bulunduğu sığınağın insan yerleşimi gördüğünü belirtmektedir. Prof. Winter, buluntuların yaklaşık MÖ 300.000 yılına tarihlendiğini ve bu bölgenin ayrı bir araştırma projesine dönüştürülmesinin planlandığını da ekledi.

Bunun yanı sıra araştırmacılar, Roma’nın Demir Çağı’nın önemli tanrılarından Iuppiter Dolichenus’un tapınağının bulunduğu Dülük Baba Tepesi’nde, 15 yıldır sürdürdükleri çalışmalarına devam ettiler. Günümüze oldukça sağlam gelmiş Roma tapınağının duvarları dışında, tapınaktan sonra inşa edilen kilise de kazıldı. Buluntular ışığında bölgenin bilinenden çok daha öncesinde, MÖ 8-9. yüzyılda kutsal alan olarak kullanıldığı belirlendi. Bu yıl bulunan MÖ 1. binyılın başına tarihlenen bronz geyik figürini de bu tezi doğruluyor. 

 

Kaynak: http://www.uni-muenster.de/Religion-und-Politik/en/aktuelles/2015/nov/PM_Ausgrabungen_Roemisches_Syrien.html