GEÇMİŞİN BATIK İZLERİ: YENİKAPI BATIKLARI MAKET SERGİSİ

Yrd. Doç.Dr. Işıl Özsait Kocabaş tarafından hazırlanan Geçmişin Batık İzleri: Yenikapı Batıkları Maket Sergisi açıldı. Yenikapı batıklarının 1:20 ölçekteki araştırma maketleri, maketlerin yapım aşamalarını gösteren poster sunumlar ile batıkların in situ durumunu belgeleyen fotoğrafların görülebileceği sergi 29 Kasım-8 Aralık 2017 tarihleri arasında, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Gemi Konservasyon ve Rekonstrüksiyon Laboratuvarında ziyaret edilebilir.