GILGAMIŞ DESTANI’NIN 11. TABLETİNDE YER ALAN TUFAN HİKAYESİ

Assur Kralı Asurbanipal (hükümdarlığı MÖ 669-631) Ninova’daki sarayında binlerce çivi yazılı tabletten oluşan bir kütüphane kurdu. Kütüphanedeki bu tabletler; mektuplardan, yasal metinlerden, hayvan ile eşya listelerinden ve mitolojik ile bilimsel metinlerden oluşuyordu.

Mitolojik metinler arasında en meşhur olanı, Sümer kenti Uruk’un efsanevi yöneticilerinden biri olan Gılgamış’ın hikâyesiydi. Bu mitolojik eser Babil ve Assur’daki en uzun edebiyat parçasıydı ve Antik Yakın Doğu’da; Hititlerin başkenti Hattuşa’da, Suriye’deki Emar’da ve Levant bölgesindeki Megiddo’da da biliniyordu.

 

Hikâyenin on birinci tableti olan görseldeki tablet Gılgamış ile Utnapiştim’in buluşmasını anlatıyor. İncil’de geçen Nuh gibi, Utnapiştim de tanrılar tarafından planlanan büyük bir tufan hakkında önceden uyarılmıştı. Utnapiştim bir tekne yapmış ve bu tekneyi değerli eşyalarla, vahşi ve evcil hayvanlarla ve her alanda usta olan zanaatkârlarla doldurmuştu.

 

Nimush adlı bir dağa inmeden önce 6 gün boyunca insanlığı yok eden bu sel tufanından kurtulan Utnapiştim bir güvercin ile kırlangıcı serbest bıraktı. Fakat hayvanlar dinlenmek için kuru toprak bulamayarak geri döndüler. Sonunda serbest bıraktığı bir karakarga geri dönmedi ve bu durum suların geri çekilmiş olması gerektiğini gösterdi.

 

Eski Ahit’in tufan hikâyesinin bu Assurca versiyonu, 1872 yılında British Museum’da asistan olan George Smith tarafından tespit edildi. 

 

Destanı Akadça Dinlemek İçin:

openculture.com/2010/10/the_sounds_of_ancient_mesopotamia.html

 

Kaynak: http://www.britishmuseum.org