GİRİT, ASPHENDOU MAĞARASI’NDA YER ALAN HAYVAN GRAVÜRLERİ YENİ BİLGİLER SUNUYOR

Yunanistan’da saptanan en eski sanat örneği Girit Adası’nda bulunan bir mağarada tespit edildi. Son Buzul Çağı’na, yaklaşık 11 bin yıl öncesine tarihlenen mağara resimlerinde soyu tükenmiş olan hayvanlar betimleniyor.

Rhode Island Providence Koleji’nden Dr. Thomas Strasser yaptığı açıklamada, “Bu keşif Yunanistan’da bulunan Paleolitik Döneme tarihlenen ilk sanat örneğini oluşturması açısından büyük önem oluşturuyor. Binlerce yıllık sanat tarihi bilgimize derinlik katıyor. Girit Adası’ndaki bu mağara Buz Çağı’nın bir görgü tanığı olarak bize o dönemi anlatıyor. Mağarada arkeolojik ve paleontolojik bilgilerin yanı sıra, yeni teknolojilerle daha önce ulaşılamayan Paleolitik Dönem oyma sanatını doğrulamak için bize kanıtlar sunuyor.” dedi.

 

Girit adasının batısında, dağlık Sphakia bölgesinde bulunan Asphendou Mağarası, uzunca bir süredir biliniyordu. Dr. Strasser gravürlerin tarihlemeyi değiştirdiğini ve karmaşık hale getirdiğini belirtti. Tarihlemedeki bu karışıklık mağara tabanında üst üste eklenen kalsit akma taşı tabakalarından ve birbiri üzerine gelen gravürlerden kaynaklanıyordu. Bu yabani keçilerin tasvir edildiği gravürler ilk fark edildiğinde muhtemelen Bronz Çağına ait olduğu düşünülüyordu.

 

Bu tabakalardan en eskisi 11 bin yıldan fazla bir süre öncesine tarihlenen ve fosil kalıntılarından tanımlanan soyu tükenmiş  Candiacervus ropalophorus adlı bodur geyik türüne aittir. Bu geyik türü çok kısa çatalları olan çok uzun boynuzlara sahiptir. Girit´in kuzey sahillerindeki mağaralarda Asfendou´nun kuzeyinden çok uzak olmayan örnekler, Avrupa çapında Üst Paleolitik mağara sanatı döneminin 21.500 ila 11.000 yıl öncesine kadar uzanıyor.

 

Fotogrametri yöntemi tek tek dört ayaklı belgelemek ve sonrasında kazı ile ortaya çıkarılmış Candiacervus kalıntılarıyla karşılaştırma için kullanıldı.

 

Asphendou’da toplamda 37 küçük geyik gravürü ortaya çıktı. Yaklaşık 5 cm uzunluğunda olan bu gravürler oldukça sığ biçimde yapıldığı görüldü. Dr. Strasser’in Journal of Archaeological Science’da yer alan makalesinde bu keşif için “Zemin çizgisi ve arka planda bir fon olmayan hayvan sürüsü tasviri.” tanımını kullandı.

Kaynak: https://greekcitytimes.com