Goliath’ın (Câlût)’un Şehri Gath

İsrail’de Tevrat’ta bahsi geçen ve bölgede zamanının en büyük şehirlerinden olan Gath´ın dev giriş kapısı ortaya çıkarıldı.

MÖ 9.yüzyıla kadar kullanılan Gath şehri Filistinliler tarafından yönetilmekteydi. Gath şehri ayrıca, Tevrat’ta adı geçen ve Yahudi kralı Davud’un sapanıyla yendiği, dev savaşçı Goliath’ın (Kuran’da Calut olarak geçmektedir) da yaşamış olduğu yerdir.Şehrin dev kapıları Tell es-Safi isimli Araplar tarafından 1948 yılına kadar kullanılmış bir höyükten çıkarıldı. 1899’dan beri alanda kazılar devam etmekte, fakat alanın büyük Demir Çağı yerleşimi olduğu sadece son  on-yirmi yıldır bilinmekte.Gath’ın MÖ 830 yılında Aram Damascus Kralı Hazael tarafından kuşatılıp yakıldığı sanılmakta.Sur duvarlarının çok büyük olduğunu belirten arkeologlar, şuan için surun üst yüzeyine ulaşabildiklerini, bu yüzden surların tamamıyla ortaya çıkarılmasının birkaç kazı sezonu sürebileceğini belirttiler.Alandan ayrıca, Filistin kültürüyle bağlantılı çanak/çömlek parçaları gün yüzünde çıkarıldı. Çanak-çömlekler genel olarak Filistin kültür özelliklerini taşısalar da söz konusu buluntular bazı Yahudi çanak-çömlek tekniklerini de içermekte. Bu durum, iki halk arasında kültürel etkileşimin olduğunu ortaya koymaktadır.

Kaynak: http://news.discovery.com/history/archaeology/goliath-gate-to-famous-biblical-city-found-in-israel-150804.htm