GÜNEY AFRİKA’DA TAŞ ALETLER

Uzun yıllar Afrika kıtasında yeterince kazı yapılmadığı için Avrupalılar son 100 bin yıllık modern insanın gelişimini çoğunlukla Avrupa´dan çıkan yontma taş aletler üzerinden değerlendiriyordu. Afrika kıtasında yürütülmeye başlayan yeni kazılar aslında beklenen tarihi aydınlatacak yeni bilgilerin ortaya çıkmasını da sağladı. 71 bin yıllık taş alet üretimi sadece bize zamansal olarak bir değer katmıyor, aynı zamanda modern insanın gelişiminin en erken safhalarını da anlamamızı sağlıyor.

Güney Afrika’nın en çok bilinen iki arkeolojik sitinde, Sibudu ve Blombos’ta, birbirlerinden 1000 kilometreden fazla uzaklıklarda, farklı yerlerde ve yaklaşık 71.000 yıl önce benzer tipteki, sadece yapılış biçimiyle farklılık gösteren taş aletleri kullanmış olan Orta Taş Çağı grupları ortaya çıkarıldı. Witwatersrand Üniversitesinden arkeolog Profesör Lyn Wadley, “65.000 yıl önce taş alet yapımındaki benzerlikler, benzer kültürel geleneğin Güney Afrika boyunca yayıldığını göstermez” şeklinde konuştu. Araştırmacılar, Güney Afrika’da bu döneme ait olduğu bilinen iki önemli sit alanında, Bloombos Mağarası ve Sibudu’dan elde edilen bu Tunç Çağı grubunun – Still Bay ve Howiesons Poort - iki tipi üzerine sistematik teknolojik ve tipolojik analizler gerçekleştirdi. Araştırmacılar diğer sitlerden elde edilen verileri de kullanarak taş buluntu gruplarının farklılıkları ve aynı tip taşsı aletleri nasıl gruplandırabileceklerini belirttiler. Benzerlikler her ne kadar fazla olsa da,  Sibudu ve Blombos Still Bay-tipi aletler arasındaki üretim farklılıkları, bunların aynı kültürel grup altında toplanmasını zayıflatıyor.  Diğer bir deyişle, 71.000 yıl önce Sibudu ve Blombos’ta taş alet yapımında aynı teknikler ve gelenekler uygulanmıyor. 

Kaynak:  http://www.wits.ac.za/newsroom/newsitems/201507/26853/news_item_26853.html