GÜNEYDOĞU AVRUPA KÜLTÜR BAKANLARI KONSEYİ TOPLANTISI

Güneydoğu Avrupa Kültür Bakanları Konseyi Toplantısı, 12 ülkenin katılımıyla bugün İstanbul’da başladı. Konseye üye ülkelerden uzmanların bugün yapacağı toplantıların ardından, 25 Şubat 2016 Perşembe günü Bakanlar Konseyi Oturumu düzenlenecek. Bakanlar Konseyi Oturumu’na Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal ev sahipliği yapacak.

Bakanlar Konseyi Oturumu’nda Arnavutluk Kültür Bakanı Mirela Kumbaro Furxhi, Bulgaristan Kültür Bakanı Vezhdi Rashidov, Bosna Hersek İçişleri Bakanı Adil Osmanovic, Yunanistan Kültür ve Spor Bakanı Aristeidis Nikolaos Dimitrios Baltas, Karadağ Kültür Bakanı Pavle Goranovic, Makedonya Kültür Bakanı Elizabeta Kancevska Milevska’nın yanı sıra, UNESCO Genel Direktör Yardımcısı Francesco Bandarin katılacak.

Bakanlar Konseyi Oturumu’nun bu seneki teması, “Güneydoğu Avrupa Ülkeleri bölgesinde kültür mirasının korunması ve sürdürülebilir yönetimi:  Kültür alanında bölgesel işbirliğini güçlendirmek için öncelikler, zorluklar ve fırsatlar” olarak belirlendi.

Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Kültür Bakanları Konseyi, Güneydoğu Avrupa Ülkeleri (GDAÜ) İşbirliği Süreci kapsamında, bölge ülkeleri arasında kültürel alışveriş ve diyalog tesis edilmesi, kültür alanında işbirliğinin arttırılması ve güçlendirilmesi amacıyla kuruldu.

Üst düzey politik karar alma mercilerinin oluşturduğu bir forum olan bu konsey, 2005 yılında kuruldu. Arnavutluk Cumhuriyeti, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Makedonya Cumhuriyeti, Moldova, Karadağ, Romanya, Sırbistan, Slovenya, Yunanistan ve Türkiye Cumhuriyeti söz konusu konseye üye ülkelerdir.

Bunun yanı sıra, Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, UNESCO da resmi gözlemci statüsündedir. Dönem başkanlığı hâlihazırda ülkemiz tarafından sürdürülmekte olup, dönem başkanlığı üye ülkeler arasında alfabetik sırayla devretmektedir.

Bu sene toplantılara ev sahipliği yapan ülkemiz, dönem başkanlığını kendisinden sonra Arnavutluk’a devredecek.

 

basin.kulturturizm.gov.tr