HAFT TEPE´DE KATLİAMIN İZLERİ

İran’ın güneydoğusunda, Elam İmparatorluğu yerleşimlerinden olan Haft Tepe’de katliama kurban gitmiş olduğu düşünülen yüzlerce kişinin bulunduğu toplu mezar ortaya çıkarıldı.

Mainz Üniversitesi arkeologlarının 2002 yılından bu yana araştırma yaptığı Haft Tepe, MÖ 2. binyılın ortalarında, Elam İmparatorluğu’nun başkenti Susa’nın yaklaşık 15 km güneyinde kurulmuş ve kısa zamanda imparatorluğun önde gelen şehirlerinden biri hâline gelmişti. Elam kralları Tepti-Ahar ve İnşuşinak-Şar-İlani tarafından, tapınak ve saraylar gibi anıtsal binaların inşa edilmesiyle şehir kısa zamanda büyüyüp 250 hektarlık bir alana yayıldı. Yüz yıl daha gelişmesini sürdüren şehir, çevre devletlerle ticari ve politik ilişkiler de kurdu. Yakın zamanda keşfedilen bir işliğe bağlı kil tablet arşivi, şehrin ticaret, sanat ve işçilikte ne kadar geliştiğini kanıtlamaktadır. Ancak, MÖ 14. yüzyılın sonuna gelindiğinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kentin gelişimi durakladı. Anıtsal binaların bazıları terk edildi. Terk edilen anıtsal binalardan çıkan malzemeler ise, halk tarafından basit evlerin yapımında kullanıldı.  

Dr.Behzad Mofidi-Nasrabadi’nin yönetimindeki araştırma grubu, yerleşim tabakasının son evresinde şehir sakinlerinin bir katliama kurban gittiğini keşfetti. Şehrin son yapı katında evlerin arasındaki bir sokakta yüzlerce kişinin iskelet kalıntılarından oluşan bir toplu mezar bulundu. 3 bin 400 yıl önce gerçekleşen bu insanlık trajedisinin kurbanları, bir duvarın arkasına özensizce üst üste yığılmıştı. Katliamı oluşturan koşulların ve bunun tarihsel arka planının daha iyi anlaşılması için devam edecek kazı çalışmaları, Alman Araştırma Fonu tarafından finanse edilmektedir. 

 

http://www.uni-mainz.de/presse/19776_ENG_HTML.php