HANNİBAL’İN ALP DAĞLARI’NDAKİ ROTASIYLA İLGİLİ SOMUT KANIT BULUNDU

Mikrobiyologlar, ünlü Kartacalı komutan Hannibal’in Alp Dağları’nı nereden geçtiğine dair somut kanıtlara ulaştı. Kartacalıların kullandığı düşünülen geçiş yolunun yakınlarında bulunan büyük bir hayvan birikimi, Hannibal’in ordusunun buradan geçmiş olabileceği görüşünü kuvvetlendirdi.

Hannibal, Roma ile Kartaca arasında MÖ 218’de başlayan II. Kartaca Savaşı sırasında, Kartaca ordusunun başkomutanıydı. Yaklaşık 17 yıl süren bu savaş, Kartacalıların, Roma’yı istila etmek için Alpleri boydan boya geçmesiyle ünlüdür. Bu ünlü komutan MÖ 202 yılında Zama’da yenilse de, bugün bu sefer, haklı olarak, Antik Çağ’ın en iyi askeri teşebbüslerinden biri olarak kabul ediliyor. Geçmişe bakarak, bu olayların sonuçta Roma Cumhuriyeti’nin geleceğini şekillendirdiğini söyleyebiliriz. En sonunda cumhuriyet, Caesar (Sezar) ile imparatorluğa ve dolayısıyla, bildiğimiz hâliyle Avrupa uygarlığına dönüştü.

 

Hannibal'in Alp Dağları boyunca aldığı yolun rotası, çok uzun süredir tarihçiler ve akademisyenler tarafından tartışılan bir konu. Bu konuda şimdiye kadar somut bir kanıt bulunamamıştı. Mikrobiyologlardan oluşan uluslararası bir ekip, sonunda Hannibal’in güçlerinin, deniz seviyesinden 3000 metre yüksekliğe ulaşan Col de Traversette geçidini kullandığına dair somut kanıt buldular.

 

Çeşitli analizler ve jeofiziksel tekniklerle Col de Traversette yakınlarında büyük bir hayvan kalıntıları birikimi oluştuğu anlaşıldı ve bu birikim MÖ yaklaşık 218 yılına tarihlendi. Çamurla karışmış birikinti yaklaşık 1 metrelik bir tabakadır ve binlerce hayvan ve insanın daimi hareketiyle meydana gelmiştir.

 

Bu geçiş noktasının kullanıldığıyla ilgili görüşler önceden beri vardı. Araştırmayla birlikte, bu görüşü destekleyen somut kanıtlara da ulaşılmış oldu.  

 

qub.ac.uk/