HANS G. GÜTERBOCK´A SAYGI: BİR HİTİTOLOJİ ÖNCÜSÜ

Bilkent Üniversitesi Tarih ve Arkeoloji Bölümleri´nin 8 Kasım 2014´te ortaklaşa düzenlediği etkinlikle Hititoloji´nin öncüsü Prof. Hans G. Güterbock, bir sempozyum ve fotoğraf sergisi ile anıldı.

Nazi baskısından kaçarak ülkemize gelen ve Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi'nde ilk kuşak Türk Hititologlarını yetiştiren Prof. Güterbock bu etkinlikle bir kez daha saygıyla hatırlandı. Etkinliğe Prof. Güterbock'un ilk öğrencilerinden Prof. Hatice Gonnet, Paris, CNRS'ten; Prof. Oğuz Soysal Chicago Üniversitesi'nden katıldı. Prof. Halil İnalcık da Güterbock'la ilgili DTCF'deki anılarını paylaştı.
Etkinlikte Prof. Güterbock'un oğlu Thomas Güterbock, "Baban ne iş yapıyor? O bir Hititolog" başlıklı bir konuşma ile yer aldı.