HAYAT KISA, SANAT UZUN: BİZANS’TA ŞİFA SANATI SERGİ VE SEMPOZYUMU

Pera Müzesi dünya tıp tarihinden bir kesite ışık tutan “Hayat Kısa, Sanat Uzun: Bizans’ta Şifa Sanatı” sergisini ve sempozyumunu yapıyor. Adını Hippokrates’in ünlü aforizmasından alan sergi, Bizans’ta şifa sanatı ve pratiğini, Roma döneminden geç Bizans dönemine uzanan bir süreçte incelemeyi amaçlıyor.

Küratörlüğünü Brigitte Pitarakis’in yaptığı sergide, antik dünyanın kutsal şifacıları Apollo ve Asklepios ile rasyonel tıbbın ve farmakolojinin kurucuları Hippokrates ve Dioskorides’in altyapısını oluşturduğu Bizanslılar’ın şifa metodları (inanç, büyü, rasyonel tıp), İstanbul’daki şifa ve mucize merkezleri, doktor azizler gibi çeşitli konular; ulusal tıp ve botanik elyazmaları, mermer oyma eserler, ikonalar, rölikerler, muskalar, tıp aletleri, bitki örnekleri, antropolojik veriler, nadir baskı kitap, gravür ve arşiv fotoğrafları aracılığıyla anlatılıyor.

Hastalığın, birincil nedeninin şeytanlar olduğuna dair inanç ile Hippokratik öğretilere dayandırılan akılcı bir algılanışın “şifa sanatı”nın öncülerinde -hekimler, eczacılar, azizler ve büyücüler- çarpıcı biçimde birlikte var oluşu ele alınıyor, sağlıklı olmak ve hastalıklardan, şeytanlardan korunmak, bedeni ve ruhu arındırmak için yapılan günlük ritüeller anlatılıyor.

İstanbul’un Bizans geçmişiyle ilgili yenilikçi kavrayışlar sunan eserler,

İstanbul Arkeoloji Müzeleri, İstanbul Rum Patrikliği, Heybeliada Ruhban Okulu, Yeniköy Panayia Rum Kilisesi ve Mektebi Vakfı, Rezan Has Müzesi, Paris Ulusal Kütüphanesi, Oxford Üniversitesi Bodleian Kütüphaneleri, Atina Benaki Müzesi, Kastoria Arkeoloji Müzesi ve özel koleksiyonlardan derlendi.

SERGİ  : Hayat Kısa, Sanat Uzun Bizans’ta Şifa Sanatı  / 11 Şubat - 26 Nisan 2015

SEMPOZYUM : Hayat Kısa, Sanat Uzun Bizans’ta Şifa Sanatı / 14 Mart Cumartesi 2015

Life Is Short, Art Long: The Art of Healing in Byzantium / Saturday, 14th March 2015, 9:30

 

 – Yeni Bakışlar— New Perspectives 14 Mart Cumartesi / Saturday, 14th March 2015, 9:30

Açılış Konuşması / Opening Remarks: Brigitte Pitarakis

I. Oturum | Session I

Perceptions and Concerns Surrounding Health Şifaya Dair Algılar ve Endişeler

  • Derek Krueger (North Carolina, Greensboro Üniversitesi)Healing and Salvation in Byzantium / Bizans’ta Şifa ve Kurtuluş
  • Frederick  Lauritzen (Venedik)Curing the Body and Soul in Eleventh -Century Constantinople Onbirinci yüzyıl Konstantinopolisi’nde Bedeni ve Ruhu Sağaltmak
  • Christos Merantzas ve Brigitte Pitarakis (Patras Üniversitesi ve CNRS, Paris)From Demonic Noise to Paradise Melody: Healing in Byzantium Cinlerin Gürültüsünden Cennetin Melodisine: Bizans’ta Şifa Healing Shrines and the Pagan LegacyŞifa Mabetleri ve Pagan Mirası
  • Şehrazat Karagöz (İstanbul Arkeoloji Müzeleri) Gerçekten Efsaneye Hekim Tanrı Asklepios / From Reality to Legend:The Healing God Asklepios
  • Philipp Niewöhner (Dumbarton Oaks, Washington, D.C.) Healing Springs of Anatolia: The Problem of the Pagan Legacy Anadolu’nun  Şifa Pınarları: Pagan Mirasın Sorunu

II. Oturum | Session II

Healing Shrines and Hagiography Şifa Mabetleri ve Azizlerin Hayat Öyküleri

  • Halûk Çetinkaya (Mimar Sinan Üniversitesi, İstanbul)The Kosmidion in Constantinople/ Konstantinopolis’te Kosmidion
  • Anna Lampadaridi (CNRS/IRHT Section grecque, UPR 841, Paris) Healing in Greek Byzantine Collections of Miracles: the Case of St. Eugenios of Trebizond.Yunan Mucize Metinleri Külliyatında Şİfa : Trabzonlu Aziz Eugenios Örneği Medical Practices, Health, and DiseaseTıbbi Uygulamalar, Şifa ve Hastalık
  • Petros Bouras -Vallianatos (King’s College, Londra)Medical Theory and Practice in Late Byzantium / Geç Bizans’ta Tıbbi Teori ve Uygulamalar
  • Koray Durak (Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul) Exotic Drugs and the Evolution of Byzantine Medicine  / Egzotik İlaçlar ve Bizans Tıbbının Gelişimi
  • F. Arzu Demirel (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur) Health in Byzantine Anatolia: Skeletal Implications İskeletlerden Elde Edilen Veriler Işığında Anadolu Bizans Toplumlarında Sağlık

Kapanış konuşması / Conclusion Remarks : Brigitte Pitarakis

Bu sempozyum Pera Müzesinde 11  - 26 Nisan  2015  tarihleri arasında ziyarete açılan Hayat Kısa, Sanat Uzun: Bizans’ta  Şifa Sanatı sergisi kapsamında düzenlenmektedir.

This symposium accompanies the exhibition Life Is Short, Art Long:  The Art of Healing in Byzantium, on view from February 11 to April 26, 2015, at the Pera Museum.