HEPSİ AYNI DEĞİLDİ: İLK İNSANSILAR ARASINDA DA ÇEŞİTLİLİK OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Missouri Tıp Okulu Üniversitesi’nden Carol Ward, insan tarihinin 1 milyon yıllık geçmişinde birden fazla insansı türün var olduğunu ve bunlardan sadece bir tanesinin insanlığın atası olarak varlığını devam ettirdiğini söylüyor. Bu durum, bir çeşit türün başka bir türe evrildiğini savunan ve tek türe dayanan bir önceki modeli tartışmaya açıyor.

Missouri Tıp Okulu Üniversitesi’nden Carol Ward, insan tarihinin 1 milyon yıllık geçmişinde birden fazla insansı türün var olduğunu ve bunlardan sadece bir tanesinin insanlığın atası olarak varlığını devam ettirdiğini söylüyor. Bu durum, bir çeşit türün başka bir türe evrildiğini savunan ve tek türe dayanan bir önceki modeli tartışmaya açıyor.

Bu tez,  Kenya’da, homo habilis ve homo ergaster’in “ev”i olarak bilinen, ünlü Koobi Fora alanında bulunan ve 1.9 milyon yıl yaşında olduğu anlaşılan erken insan atasına ait kalça ve uyluk kemik fosillerine dayanarak ortaya atılmış durumda.  Bu kemik fosilleri insan aile ağacında bir çeşitliliğin olduğunun kanıtı. Ward’a göre bu yeni fosiller, geçtiğimiz haftalarda raporu sunulan diğer yeni türler ile birlikte, türün evriminin düşünülenden daha eskiye gittiği ve çeşitli türler ile erken insana ait değişik türler, modern insanın ataları olan homo türlerinin ortaya çıkmasından ve tek tür olarak kalmalarından yaklaşık 1 milyon yıl önce aynı zaman diliminde var olduklarını gösteriyor.

Daha detaylı bilgi için: http://phys.org/news/2015-03-ancient-fossils-reveal-diversity-body.html#jCp

Kaynak: http://visiblepast.net/see/news/not-all-the-same-first-hominids-were-quite-a-diverse-bunch/