Heritage In Context

Heritage in Context - Conservation and Site Management within Natural, Urban and Social Frameworks 22-23 Kasım 2012

International conference, organized by the German Archaeological Institute (DAI), the German Embassy at Ankara, Koç University and Middle East Technical University.

22.-23. 11. 2012, CerModern, Ankara

 

Uluslarası Sempozyum: Bağlamda Kültürel Miras - Doğal, Kentsel ve Sosyal Çerçevede Koruma ve Alan Yönetim

22-23 Kasım 2012 tarihleri arasında Istanbul Alman Arkeoloji Enstitüsü'nün, Alman Elçiliğin'in, Koç Üniversitesi'nin ve ODTÜ'nün ortak girişimi ve organizasyonu ile Ankara'da Cermodern Müzesi'nde "Heritage in Context" - Conservation and Site Management within Natural, Urban and Social Frameworks

- "Bağlamda Kültürel Miras - Doğal, Kentsel ve Sosyal Çerçevede Koruma ve Alan Yönetimi" başlıklı konferans gerçekleşecektir. Konferansta ulusal ve uluslararası uzmanlar Türkiye'den ve Avrupa'dan örnekler tanıtarak bu konuda sunumlar yapacaklardır.

Arkeolojik kültür mirasının korunmasına ve öğretici açılımına yönelik görevler hafife alınmayacak karmaşıklıktadır. Bu görevler sadece, harabelerin, uzun vadeli ve gerçeğe uygun korunarak, yapısal çok yönlülüğü ile ele alınırsa, başaralabilinir. Konferansın hedefi, Türkiye üzerinde ağırlık noktası olan uluslararası örnek projelerin bir araya getirilmesi ile bu karmaşıklık bilincinin güçlendirilmesidir. Arkeolojik mirasın, doğal, şehircilikle ilgili ve sosyal çevresinin koruma tasarılarının kuramı ve uygulanmasına dahil edilmesi ön planda olmalıdır. Burada tek tek anıtların örnek restorasyon projelerinden ziyade anıtların baki kalması mümkün olduğunca bütünsel çerçevede geniş kapsamlı projeler ile gösterilmelidir.

Konferans, Dünya Miras Konvansiyonunun 40. yıldönümü jübilesi çerçevesinde yapılacaktır. 

Detaylı bilgi ve program için; 

http://www.dainst.org/en/heritage_in_context?ft=all