HİBİS TAPINAĞI ZİYARETE AÇILIYOR

Mısır Kültür Bakanı Mahmut el-Damadi, 10 yıl süren restorasyon çalışmalarından sonra Hibis Tapınağı’nı ziyarete açıyor.

Al-Karga Vahası’nda bulunan Tanrı Amun’a ithaf edilmiş tapınak, I. Darius dönemine tarihlenir ve Pers Dönemi Mısır tapınaklarına en güzel örnektir. Oldukça iyi korunmuş olan tapınağın içi son döneme kadar pek çalışılmamış, yerel kireç taşı üzerine dini ikonografi ile dekore edilmiştir. Duvarlardan biri şahin başlı Seth ile yılan Apophis arasındaki bir mücadeleyi resmeder. Amun Sunağı üzerine inşa edilen tapınakta mimaride Yeni Krallık döneminden Ptolemaios Hanedanlığı Dönemi’ne geçişin izleri görülür. Ayrıca yan taraftaki odalardan yukarıdaki ölüler tanrısı Osiris’e adanan büyük odalara çıkan birçok merdiven bulunur.   

2 bin 500 yıllık tapınak, yer altı suları ve sulama kanallarından dolayı hasar görmüştür. Daha önce Mısırlı arkeologların tapınağı korumak için eklediği seramik tavan da tapınağın duvarlarına fazladan ağırlık bindirdiği için yıkılma tehlikesi altında kalmıştır. Bunu üzerine tapınak devlet tarafından kapatılmıştı. 2005 yılında Kültür Bakanlığına bağlı Mısırlı uzmanlar tarafından yürütülen 90 milyon dolarlık bir proje başlatıldı. Yenileme projesi kapsamında tapınak duvarları, kabartmaları, boyamalarının restorasyonu yapıldı ve yer altı sularının tahliyesi sağlandı. Yer altı suyunun akmasını engellemek için 13 metre derinliğe giden bir duvar inşa edildi.

Tapınağın açılması bakanlığın turizm politikasıyla bağlantılı olarak, rotaya yeni turistik noktalar ekleyerek daha fazla turist çekmeyi hedefliyor.  

 

Kaynak: http://www.cairoscene.com/BusinessAndPolitics/The-Temple-of-Hibis-Re-opens-After-10-Years-of-Renovation