HİTİT TARİHİNİN EFSANEVİ KADINI, PUDUHEPA

Kraliçe Puduhepa çağının yazılı belgelerinde yer almasından dolayı hakkında geniş bilgiye sahip olduğumuz kuvvetli bir kişiliktir. Hitit kraliçelerinin kral ile birlikte rahiplerin ve rahibelerin başında olduğunu belgeleyen ‘Bayram Tasvirleri’ adındaki yazıtlarda Puduhepa’nın devletin kült işleriyle de ilgilendiği görülmekte. Örneğin Hurrili bir rahibin kızı olan ve Hurri baş tanrıçası Hepat’ı Arinna’nın Güneş Tanrıçası ile bir tutarak Hitit panteonunun içine girmesini sağlayan Kraliçe Puduhepa, Fraktin Kaya Anatı’nın sağ tasvir sahnesinde Tanrıça Hepat’ın önünde libasyon yapan kişi olarak karşımıza çıkar. Anaerkil yapıya sahip Hurri kökenli Puduhepa, Hitit Kralı III. Hattuşili ile evlenerek Hitit sarayına gelin olmuş, Hititlerin babaerkil toplum yapısı içinde kendi şahsında siyasi, dini ve sosyal konularda etkin bir kişi olarak tarihe damgasını vurmuştur.