HOMİNİNİLER DAHA ÖNCE DÜŞÜNÜLDÜĞÜNDEN DAHA GELİŞMİŞTİ

Schöningen arkeolojik alanındaki Alt Paleolitik Dönem kazıları, insan evrimine bakış açımızı değiştiriyor.

Hominini, Homininae alt familyasının bir oymağıdır. Homo heidelbergensis (Heidelberg adamı) ise, Afrika, Avrupa ve Batı Asya'da yaşamış ve nesli tükenmiş olan bir insan türüdür. İlk kez Almanya'nın Heildeberg yakınlarında bulunduğu için bu şekilde isimlendirilmiştir.

 

Alt Paleolitik Dönem homininileri, modern insana daha önce düşünüldüğünden daha çok benziyor. yaklaşık 300 binyıl önce Homo heidelbergensis, Schöningen'de oldukça gelişmiş aletler ve silahlar kullanıyordu. Schöningen'de yaşayan homininiler, koordineli gruplar hâlinde avlanan, iş bölümü yapan; geçmiş, şimdi ve gelecek zamanla ilgili iletişim içinde olabilen sosyal gruplardı. Arkeologlar, bu kültürel özellikleri genellikle modern insana atfeder. Schöningen kömür madeninde 1994 yılından bugüne kadar devam eden arkeolojik kazılar, Homo heidelbergensisin kültürel kapasitelerini uzun zamandır küçümsediğimizi gösteriyor. Schöminden, hem geçmiş iklimsel değişimlerin ayrıntılı kaydını hem de homininilerin Buzul Çağında Kuzey Avrupa'da nasıl yaşadığını belgeleme konusunda anahtar bir rol oynuyor. 2008 yılından beri Tübingen Üniversitesinden Prof. Nicholas Conard ve Dr. Jordi Serangeli önderliğinde yürütülen kazılar, Saksonya'nın Kültürel Miras Ofisi ile yakın işbirliği içinde ve büyük bir uluslararası araştırma ekibiyle devam ediyor.

 

Schöningen'deki uzun araştırma sonucu bulunan taş aletler ve yeni keşfedilmiş birçok kemik alet, Alt Paleolitik Dönem kültürü hakkındaki bilgimizi arttırıyor. Araştırma, hızlı ve büyük Buzul Çağ atları gibi birçok hayvanın, defalarca öldürülmüş ve kesilmiş olduğunu gösteriyor. Bunlar, 300 binyıl önce yüksek bir ekonomik ve sosyal işbirliği ile gelişmiş iletişim biçimlerini gösteriyor. Sivri dişli bir kedinin üst kol kemiğinden yapılmış bir çekici de kapsayan, kemikten yapılmış birçok eser bulunmuştur. Bu buluntu, türünün bulunan tek örneğidir.

 

Özellikle etkileyici olan bir keşif te, Schöningen'de ateşin kontrollü kullanımına dair kesin bir kanıtın olmamasıdır. Yapılan önceki gözlemler, Schöningen’in ateşin erken dönem kullanımına kilit örnekler sunduğunu gösteriyor. Araştırmacılar, bu savı çürütmek için mikromorfoloji, fourier dönüşümleri - kızılötesi spektrometresi, organiz petroloji ve ısıl ışıldama gibi yenilikçi yöntemler kullandı. Tübingen Üniversitesinden Prof. Christopher Miller, "Schöningen'deki buluntular, insanların ateşi yakmak ve kontrol altına almaksızın Kuzey Avrupa’nın Buzul Çağı çevresinde hayatta kalabildiklerini gösteriyor" dedi.

 

 

senckenberg.de