I. FRİG VADİLERİ FOTOĞRAF YARIŞMASI

Friglerin hüküm sürmüş olduğu, günümüzde Afyonkarahisar, Eskişehir ve Kütahya il sınırlarında kalan Dağlık Frigya/ Frigya Yaylası’ndaki Frig vadilerini(*) ve çevresindeki Frig ve Frigya kültürel mirasını sanatsal kaygılarla sende fotoğrafla.

FRİGYA KÜLTÜREL MİRASINI KORUMA VE KALKINMA BİRLİĞİ (FRİGKÜM) Amaç:  Friglerin hüküm sürmüş olduğu, günümüzde Afyonkarahisar, Eskişehir ve Kütahya il sınırlarında kalan Dağlık Frigya/ Frigya Yaylası’ndaki Frig vadilerini(*) ve çevresindeki Frig ve Frigya kültürel mirasını sanatsal kaygılarla fotoğraflamak.  Yarışma Sekreteryası: Ahmet BOZKURT Fotoğraf Sanatı Kurumu Fevzi Çakmak 1 Sokak 22/2 Kızılay – ANKARA e-posta: abozkurt55@yahoo.com T: 0 312 230 4616  Fotoğraflar elden veya posta yoluyla yukarıdaki adrese teslim edilecektir.  Yarışma Konusu: Yarışmanın konusu, Frig kültürel mirası ve Frigya temasını işlemek üzere ”Serbest” bırakılmıştır.  Fotoğraf Adedi: Her bir yarışmacı en çok dört fotoğrafla katılabilir.  Fotoğraf Boyutları: Yarışmaya sadece renkli sayısal (dijital) fotoğraflar kabul edilecektir. Bilgisayarda yapılabilecek değişiklikler poz ve keskinlik düzeltmeleriyle sınırlıdır. Fotoğrafların kısa kenarı en az 40 cm basılabilecek şekilde TIFF formatında, 300 dpi çözünürlükte CD içinde teslim edilecektir.  Katılım Koşulları:  Yarışma, Seçici Kurul üyeleri dışında, amatör ve profesyonel bütün fotoğrafçılara açıktır. Daha önce bir yarışmaya katılıp ödül almış fotoğraflar kabul edilmeyecektir. Fotoğrafların, Dağlık Frigya/Frigya Yaylasındaki Frig vadilerinde(*) ve çevresinde çekilmiş olmaları gerekmektedir. Yarışmaya katılanlar bu şartnamede belirtilen bütün koşulları kabul etmiş sayılır. Şartnamede belirtilen kurallara uymayan fotoğraflar yarışma dışı bırakılır. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, ünvan ve her türlü kazanımları geri alınır.  - Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan,  - Ödül almış fotoğrafların katılımının kısıtlandığı yarışmalarda böyle bir fotoğrafla ya da bu fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan kişilerin yarışmalara katılımı TFSF Yarışma İlkeleri gereğince bir yıl süreyle kısıtlanır.  Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.  Katılım Ücreti: Yok  Seçici Kurul: 1. Ali Rıza AKALIN (Fotoğraf Sanatçısı) 2. Faruk AKBAŞ (Fotoğraf Sanatçısı) 3. Doç. Dr. Taciser SİVAS (Anadolu Üni. Arkeoloji Böl.) 4. Mustafa Reşat SÜMERKAN (Fotoforum) 5. Sami TÜRKAY (FSK)  TFSF Temsilcisi: Hüseyin SARI • hsari100@gmail.com   Fotoğrafların İşaretlenmesi: Fotoğrafların kayıtlı olduğu CD üzerine bir harf ve beş rakamdan oluşan rumuz (örnek: F12345), CD içindeki herbir fotoğrafa da rumuz ile birlikte sıra numarası verilecektir (örneğin: F12345-1, F12345-2, ... ). Katılımcı, başvuru formunu eksiksiz doldurup fotoğrafları içeren CD ile birlikte bir zarf içine koyarak zarfın üzerine sadece rumuz yazacaktır ve Yarışma Sekretaryasına SKT’de 17.00’a kadar gönderecektir. Katılımcıya, yarışma sekretaryasından fotoğrafların alındığına dair teyit mesajı gönderilecektir. Böyle bir mesaj gelmediği takdirde lütfen yarışma sekreteryasını arayınız.  Yarışma Takvimi: Fotoğraflar 13-30 Eylül 2010 tarihleri arasında Yarışma Sekreteryasına elden teslim edilecek veya posta ile gönderilecektir. Son Katılım Tarihi : 30 Eylül 2010 Seçici Kurul Toplantısı : 09 Ekim 2010 Sonuç Bildirimi : 15 Ekim 2010 Ödül Töreni ve Sergi : 22 Ekim 2010 Geri Gönderme : 12 Kasım 2010  Ödüller: Birinci : 3.000 TL İkinci : 2.000 TL Üçüncü : 1.000 TL Sergileme : 100 TL (50 adet)  CD’lerin Geri Gönderilmesi:  CD’ler katılımcılara yarışma katalogu ile birlikte iade edilecektir. Adresten dönen CD’ler, üç ay sonra bir tutanakla Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Temsilcisi gözetiminde imha edilir. Fotoğrafların Alıkonması ve Telif Ücreti: Ödüller ve sergileme için yapılan ödemeler aynı zamanda telif ücreti yerine geçer. Frigya Kültürel Mirasını Koruma ve Kalkınma Birliği (FRİGKÜM) ve Birlik üyesi Valilikler bu eserleri alıkoyar ve gerekli gördüğü alanlarda eser sahibinin ismi ile birlikte tanıtım amaçlı olarak Birliğin ve Valilklerin yayın organlarında kullanır.  Yarışmamız TFSF 2010/22 numara ile desteklenmektedir. Yarışma süresince TFSF temsilcisi bulunacaktır.  (*) Dağlık Frigya/Frigya Yaylası, kuzeyde Eskişehir’in Gökçekısık Köyü’nden güneyde Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine; doğuda Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinden batıda Kütahya’nın Sabuncupınar ve Ovacık-İnli Köylerine kadar uzanan bölgeyi kapsamaktadır.