I. ULUSAL ARKEOLOJİ ÖĞRENCİLERİ SEMPOZYUMU

ARKEOLOJİ ÖĞRENCİLERİ SEMPOZYUMU 5 YAŞINDA I. Ulusal Arkeoloji Öğrencileri Sempozyumu, Ege Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesindeki; Arkeoloji ve Kültür Miras Topluluğu (ARKEOEGE) tarafından 11 - 13 Mart 2010 tarihlerinde düzenlenmiştir.

II. ULUSAL ARKEOLOJİ ÖĞRENCİLERİ SEMPOZYUMU
 
Her üniversiteden 3 kişi sunum yapacaktır. Sunumlarda - Prehistorya, Protohistorya, Ön Asya Arkeolojisi, Klasik Arkeoloji, Restorasyon ve Konservasyon ve Türkiye'nin Dünya Kültürel Miras Listesindeki Önemi konuları ekseninde olabileceği gibi, Arkeolojinin Düşünsel Tarihi ile ilgili tez ya da farklı sebeplerle çalışılmış olan konular da yer alabilecektir. "Konu seçimi, sunum yapacak arkadaşlarımıza bırakılmıştır." Organizasyon tarihi "10 - 11 - 12 MART 2011" olarak  belirlenmiştir. Sunumlar 2 farklı salonda yapılmıştır. Dergi ve kitap tanıtımları yapılmıştır. Sempozyum açılışında bir tiyatro oyunu sergilenmiştir. Mumyalama örneği canlandırılmıştır. Resim sergisi açılmıştır.
III. Uluslararası Arkeoloji Öğrencileri Sempozyumuna ev sahipliği yapmak için adaylık belirten Üniversiteler:
Süleyman Demirel Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi
 
III. ULUSLARARASI ARKEOLOJİ ÖĞRENCİLERİ SEMPOZYUMU
 
Yurt içi ve yurt dışından 37 Üniversitenin katılımı ile 29 Şubat- 3 Mart 2012 tarihlerinde Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu’nda gerçekleştirilmiştir. 3 gün boyunca farklı üniversite ve farklı dallardan öğrenciler bildiri sunmuşlardır. Topuzlu Sopa adında bir mitolojik oyun sergilenmiştir.
4. gün Likya Bölgesi’nin önemli kentlerine arkeolojik araştırma gezisi düzenlenmiştir. Sempozyum süresi boyunca üniversite temsilcileri ve bildiri sunan arkadaşların yemek ve konaklama masrafları Üniversite bünyesinden ve sponsorlar tarafından karşılanmıştır. Etkinlik boyunca dergi ve yayınevleri ile öğrenci toplulukları fuaye alanında tanıtım standları açmıştır.
IV. Uluslararası Arkeoloji Öğrencileri Sempozyumuna ev sahipliği yapmak için adaylık belirten Üniversiteler:
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Harran Üniversitesi
Hitit Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi  
IV. ULUSLARARASI ARKEOLOJİ ÖĞRENCİLERİ SEMPOZYUMU
 
IV. Uluslararası Arkeoloji Öğrencileri Sempozyumu 13-16 Mart 2013 tarihinde Harran Üniversitesi Arkeoloji Kulübü tarafından Osman Bey Kampüsü Fen-Edebiyat Fakültesi A ve B Konferans Salonlarında gerçekleştirilmiştir. Sempozyuma yurt içi ve yurt dışından 44 Üniversiteden 644 kişi katılım göstermiştir. Üç gün bildiri sunumu 4. Gün ise Harran Kubbeli Evleri, Göbeklitepe, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi ve Urfa Kalesi’ne araştırma gezisi düzenlenmiştir. Etkinliğin ikinci günü Harran Üniversitesi Osman Bey Kampüsü içinde ayrılan bir alanda Hatıra Ormanı Projesi için fidan dikimi gerçekleştirildi. Yine ikinci gün akşam bir tiyatro oyunu sergilendi. Üçüncü gün akşam sıra gecesi yapıldı. Etkinlik boyunca görevli olarak bulunan temsilci ve sunumcuların konaklama, yemek ve ulaşım masrafları Üniversite, Belediye ve çeşitli sponsorlar tarafından karşılandı. Etkinlik boyunca dergi ve yayınevleri standlar açarak tanıtımlarda bulundu. Sempozyum için bir fotoğraf yarışması düzenlendi ve dereceye giren fotoğraflar sempozyum boyunca fuaye alanında sergilendi.  Sunumlar aynı anda 2 salonda devam etti. Bildiriler sunulduktan sonra V. Uluslararası Arkeoloji Öğrencileri Sempozyumu’nun ev sahibi olacak Üniversitenin belirlenmesi için oylama yapıldı.
V. Uluslararası Arkeoloji Öğrencileri Sempozyumuna ev sahipliği yapmak için adaylık belirten Üniversiteler:
Anadolu Üniversitesi
Dumlupınar Üniversitesi
Koç Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi  
V. ULUSLARARASI ARKEOLOJİ ÖĞRENCİLERİ SEMPOZYUMU
 
BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Antik Çağ Kültürleri Topluluğu tarafından 25-28 Mart 2014 tarihlerinde Atatürk Konferans Salonunda gerçekleştirilecektir. 28 Mart günü Hacılar Höyük ve Kibyra Antik Kentine yöresel araştırma  gezisi düzenlenecektir.
 
VI. Uluslararası Arkeoloji Öğrencileri Sempozyumu İçin Aday Üniversiteler: 
 
Anadolu Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Dicle Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
Koç Üniversitesi
Mustafa Kemal Üniversitesi