III. AVRUPA MİRAS FORUMU

III. Avrupa Miras Forumu ve Ulusal Koordinatörler Toplantısı İstanbul’da düzenleniyor. Forumun açılışı 1 Ekim Cuma günü gerçekleşecek olup, forumun adresi bu yıl Haliç Kongre Merkezi olarak belirlendi.

Avrupa Miras Forumu bu yıl,  Avrupa Birliği’nin 2010 yılı için belirlediği “2010 Yoksulluk ve Sosyal Dışlanmayla Mücadele Yılı” çerçevesinde “Kültürel Miras, Katılım ve Zenginlik” temasını aldı.

Avrupa Miras Forumları, kültürel mirasın yorumlanması, taraflar arasındaki iletişimin geliştirilmesi, güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılması hedefliyle, 2008 yılında yola çıktı.

İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı, Avrupa Konseyi, Avrupa Komisyonu, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Fatih Belediyesi ve Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği’nin ortak çalışmalarıyla bu yıl İstanbul’a taşınan Forum, 55 farklı ülkeden konuyla ilgili uzmanları bir araya getirdi.

 “Kültürel Miras, Katılım ve Zenginlik” teması üzerine, kültürel miras konusunda uzmanlar, eğitimciler, mesleki eğitim sektörü temsilcileri, araştırmacılar, gönüllü kuruluş ve sivil toplum örgütleri üyeleri bir araya gelerek kültür alanında ağ sistemi ile ilgili tecrübe ve yeni fikirler ve yaratıcılık için uygun koşulları yaratma sürecine katkıda bulunmaları planlandı.