III. İSTANBUL ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ ÖĞRENCİLERİ SEMPOZYUMU

2012 ve 2014 yıllarında Halet Çambel geleneği ve “kültür mirasına sahip çıkıyoruz” vurgusuyla gerçekleştirdikleri, İstanbul içinde bir araya gelememiş lisans, yüksek lisans, doktora yapan Arkeoloji ve Sanat Tarihi Öğrencileri ile buluşmayı hedefledikleri III. Arkeoloji ve Sanat Tarihi Öğrencileri Sempozyumu’nda yine “dünü, bugünü ve yarını” konuşmak için buluşuluyor. “III. İstanbul Arkeoloji ve Sanat Tarihi Öğrenci Sempozyumu” 1-2-3 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirelecek. Sempozyum’a katılım için bildiri özetlerini 29 Aralık 2017 tarihine kadar gönderebilirsiniz.

Sempozyum ekibi kendilerini şu şekilde ifade ediyor; “Bizler arkeoloji ve sanat tarihini “eser toplayıcılık” olarak gören, sadece form analizi ile yetinen ve bunu aktaran ekollerin dışında disiplinlerimizin sosyal bilimlere dâhil olduğunu vurguluyor, kültür bağlamında ve interdisipliner çalışmanın öneminin bir kez daha altını çiziyoruz; yaşadığımız coğrafyanın ve şehrin uğradığı tahribata rağmen hala sahip çıkılabilecek kadim mirasınının ve belleğinin olduğunu biliyoruz. Tüm bu sebeplerden toprak altından çıkardığımız, sanat bağlamında yorumladığımız materyallerle birlikte kentin hafızasında var olan “ sinemalara, bostanlara, hanlara, caddelere, meydanlara ve muhtelif hafıza mekânlarına” sahip çıkıyoruz. Bu bağlamda 1, 2, 3, MART 2018 tarihlerinde düzenleyeceğimiz III. İstanbul Arkeoloji ve Sanat Tarihi Öğrencileri Sempozyumu’nun çerçevesini yukarıda bahsettiğimiz geleneğe adıyoruz…”.

 

Sempozyum bildirileri tüm disiplinlere açık olup, öncelikli davetli bölümler: Arkeoloji, Sanat Tarihi, Mimarlık, Mimarlık Tarihi, Restorasyon, Hititoloji, Tarih, Sosyoloji, Felsefe, Antropoloji, Hukuk konuları olarak belirlendi.

 

BAŞLIKLAR:

 

İstanbul Araştırmaları

 

Yüksek Lisans ve Doktora Çalışmaları

 

Kurtarma Kazıları ve Kent Arkeolojisi

 

Disiplinler Arası Çalışmalar

 

Kültürel Miras ve Kentsel Dönüşüm

 

Teorik Çalışmalar

 

Mesleki Deneyimler

 

Arkeologlar ve Sanat Tarihçilerinin Mesleki

 

Açıdan Sorunları ve Çözüm Önerileri

 

Sit Alanlarında Ekolojik ve Kültürel Koruma

 

Arkeolojik Kazı Bölgelerinde Sürdürülen Sosyal

 

Projeler ve Öneriler

 

Kent Hakkı

 

Kültür Endüstrisi ve Politikaları

 

Sanat, Müze, Kamusal Alan İlişkileri

 

Sanat Tarihi ve Arkeoloji bağlamında Cinsiyet Çalışmaları

 

Arkeoloji ve Sanat Medyasının Durumu

 

Göç, Savaş, Etnisite ilişkisinde Kültürel Mirası Korumak

 

*Sempozyuma kendi imkânlarınızla şehir dışından katılım sağlayabilir ve bildiri gönderebilirsiniz.

 

* Bildiriler İstanbul teması barındırmak zorunda olmamakla birlikte sempozyum çerçevesine bağlı kalmak zorunda olup cinsiyetçi, homofobik, ırkçı ve

türcü bildiriler kabul edilmeyecektir.

 

Bildiri özetleri son gönderim tarihi: 29 Aralık 2017

 

İletişim Bilgileri: https://sempozyumistanbul.wordpress.com