İNSANLAR VE NEANDERTHALLER DÜŞÜNÜLENDEN DAHA ÖNCE EŞLEŞTİ

Antik Avrupa insanı üzerinde yapılan DNA analizleri modern insanların Neanderthaller ile 30 bin yıl önce, Neanderthallerin yok oluşuna kadar geçen süre içinde tahmin edilenden daha uzun bir süre eşleştiklerini gösteriyor.

Antik Avrupa insanı üzerinde yapılan DNA analizleri modern insanların Neanderthaller ile 30 bin yıl önce Neanderthallerin yok oluşuna kadar geçen süre içinde tahmin edilenden daha uzun bir süre eşleştiklerini gösteriyor.  

Modern insanın ataları Afrika’dan çıkarak dünyanın diğer bölgelerine yayıldıklarında öncü niteliğine sahip olmadıkları ve yayılım aşamasında karşılaştıkları şeyin Avrupa ve Asya stepleri ve düzlüklerinde birkaç yüzyıldır yaşayan en az iki ayrı insan türü olduğu biliniyor. Yeni araştırmalar bu üç insan türünün karşılaşmasının önceden düşünüldüğü gibi her zaman düşmanca sonuçlar doğurmadığını işaret ediyor. 

Araştırmacıların Neanderthallere ait gen haritaları çıkarıp bunu modern insan gen haritası ile karşılaştırdıklarında buldukları sonuçlar Avrupalıların genetik açıdan Neanderthaller ile Afrikalılardan daha çok ortak noktaya sahip olduğunu gösteriyor. Bu durum, modern insanın Avrupa’da Neanderthaller ile karşılaşmasının savaşmaktan çok, türler arası eşleşme ile sonuçlandığını göstermesi açısından önemli. Daha önceki araştırmalarda Afrikalıların %4 Neanderthal geni taşıdığı düşünülürken yeni araştırmalar bu oranın en iyi koşullarda %2’ye ulaştığını gösteriyor.

Modern insanlar Asya boyunca yayıldıklarında bu alanlarda yaşayan ve avlanan başka bir tür ile de karşılaşıyorlar. Sibirya’da 2010 yılında bulunan birkaç tane parmak kemiği ve diş kalıntıları Denisovan’ların bu bölgede yaşayan başka bir tür olduğunu gösteriyor. 2011 yılında yapılan DNA analizleri Denisovan DNA’sının güneydoğu Asya ve Okyanusya’daki toplumlarda çok yüksek oranlarda korunduğunu işaret ediyor.

Bütün bu sonuçlar Afrika’dan çıkan modern insanın diğer insan türleriyle tanıştığını, iletişimde bulunduklarını ve belirli seviyelerde de eşleştiklerini gösteriyor. Şu anda en çok sorulan soru ise bunun ne kadar sıklıkta meydana geldiği.

Geçen yıl Harvard Üniversitesinden araştırmacılar kuzey İspanya’da bulunan bir kemik parçası üzerinde analizler yaparak yaşına ve bulunduğu coğrafyaya bağlı olarak kemiği bir Neanderthal kemiği olarak kayda geçirdiler. Durumun en şaşırtıcı yönü ise bu kemiğin Denisovanlarla çok yakından bağlantılı olduğunun anlaşılması. Bu durum, türlerin tahmin edilenden çok daha önce birbiri ile iletişime geçerek eşleşmiş olduklarını göstermesi açısından oldukça önemli.

Aynı ekibin Romanya’da bulunan ve 40 bin yıl öncesine tarihlenen modern insan kemiği üzerinde de analizler yaptığı ve genetik olarak %11 oranında Neanderthal olduğunu ortaya çıkardıkları biliniyor. Bu orana göre yapılan çalışmalar bu bireyin dört ila altı nesil öncesinden Neanderthal akrabaları olduğunu gösteriyor.

Bütün bu sonuçlar bu iki türün sadece Orta Doğu’da karşılaştıklarında eşleştikleri üzerine dayanan daha önceki teorileri çürütüyor. Harvard araştırmacıları bu iki türün yaklaşık 20 bin yıl boyunca aynı zaman diliminde birlikte bulunduklarını ve eşleştiklerini belirtiyor.

 

kaynak: http://www.iflscience.com/environment/humans-and-neandertals-mated-more-recently-thought