İONİA METROPOLİS’İ

Ana Tanrıça Şehri Metropolis’in ilk yerleşimi, günümüzden 5 bin yıl önce Erken Tunç Çağı’nda Akropol’de kurulur. Metropolis’in öncü yerleşimlerinden biri olan Bademgediği Tepesi’nde beş yapı katı saptanır. Bu yerleşimin Hitit kaynaklarında adı geçen Arzawa Krallığı kentlerinden Puranda olabileceği düşünülür. Yerleşimin bulunduğu noktanın ticaret yolları üzerinde bulunması ve verimli topraklara sahip olması şüphesiz şehrin kurulmasında etkili olmuştur. Kent asıl gelişimini MÖ 2. yüzyılda gösterir. Yoğun bir kentleşme etkinliğinin gözlendiği bu dönemde, kent surlarla çevrilerek, Tiyatro, Stoa, Bouleuterion gibi anıtsal yapılar inşa edilir.