IRAK´TA YER ALAN TEL ZURGHUL´DA MÖ 3 BİNE TARİHLENEN YAPILAR VE TAPINAK ORTAYA ÇIKARILDI

Roma Sapienza ve Perugia Üniversitesi tarafından 10 Ekim’den 1 Aralık’a kadar Tel Zurghul’da (Antik Sümer Devleti Lagash´ın üç ana kentinden biri olan antik Nigin’de) gerçekleştirilen İtalyan arkeolojik çalışmaları sona erdi.

La Sapienza Üniversitesi'nden Davide Nadali ve Perugia Üniversitesi'nden Andrea Polcaro tarafından ortaklaşa yürütülen kazıların ikinci kampanyasındaki çalışmalar, tümüyle pişmemiş kerpiç tuğlalardan yapılan ve MÖ yaklaşık 3 bine tarihlenen bir yapının yer aldığı yerleşimin merkezine (Höyük A) giden tepenin eteğindeki A alanında devam etti. Böylece Mezopotamya’nın hala az bilinen bu tarihsel dönemi aydınlatıldı.

 

Şu ana kadar araştırılan ve depo alanları olarak yorumlanan üç odada, son derece iyi yapılmış ve mükemmel korunmuş büyük boyalı kavanozlar bulundu.

 

Arkeologlar A olarak adlandırılan höyüğün üzerinde bu yıl açılan ikinci kazı alanında, su ve balıkçılık ile ilişkilendirilen tanrıça Nanşe’ye adanmış bir tapınağa rastladılar. Nanşe’nin varlığı, antik Lagaş kenti krallarının sayısız çivi yazılı yazıtlarından biliniyordu. Paris'teki Musée du Louvre'da korunanlardan bazıları Tel Zurghul ve bölgedeki diğer sitelerde keşfedildi.

 

Mezopotamya mitolojisinde cennetin kapılarını açan, kötülüğe karşı koruyucu olan insan kafalı bir boğayı tasvir eden kil levha ise en önemli buluntular arasındaydı.

 

2015 yılındaki ilk İtalyan arkeolojik kazı çalışması, alanın tarihinin en az MÖ 5 bine (Obeyd Dönemi) dayandığını ve Geç Uruk Dönemi (MÖ 4. binyıl) boyunca büyük bir yerleşim haline geldiğini tespit etmişti.

 

https://archaeologynewsnetwork.blogspot.com.tr