İSKENDERİYE’DE HELLENİSTİK DÖNEME AİT ANTİK BİR MEZAR VE TARİHİ ESERLER BULUNDU

Mısır Tarihi Eserler Kurumunda bir grup arkeolog, İskenderiye kentinin El-Shatby bölgesinde bir kaya mezarı keşfetti. Kazı çalışmaları sırasında bulunan bu kaya mezarı Hellenistik döneme (MÖ 323-30) tarihlendirildi.

Kurumun başkanı olanı Mahmoud Afifi, mezarın süsleme öğeleri ve çanak çömlekler üzerinde yapılan çalışmaların, mezarın Hellenistik döneme ait olduğunu gösterdiğini söyledi.

 

Dört odadan oluşan mezar çeşitli süslemeler içeriyor. Mezarda ayrıca 300’e yakın tarihi eser bulundu. Bunlar arasında çanak çömlek kapları, pişmiş toprak heykelcik ve kilden yapılmış aydınlatma araçları gibi eserler yer alıyor.

 

Araştırmacılar, bir sonraki kazı sezonunda mezarın sahiplerini belirlemeyi planladıklarını söylediler.

 

http://english.ahram.org.eg