İSPANYA’DAKİ VİLANERA NEKROPOLÜNÜN 6 BİN 500 YILLIK OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

İspanya’nın Katalonya Özerk Bölgesinde yer alan Vilanera nekropolünde, Kültür Bakanlığı ve Kent Meclisi tarafından 2016 yılının sonbaharında başlayan kazılarda, nekropol alanının Orta Neolitik Çağa kadar eskiye dayandığı tespit edildi.

Burada yapılan yeni sezon kazıları olağanüstü sonuçlar verdi. “Büyük höyük” olarak adlandırılan yerde yapılan kazılar, alt seviyede ikinci bir mezarı çevreleyen taşların üst yapısı tarafından oluşturulmuş karışık bir yapı ortaya çıkardı. Mezarın kazılan bölümünde ise cenin pozisyonunda yatırılmış 4 birey bulundu ve bunların hepsinin taşlarla çevrili olduğu tespit edildi. Bu seviyedeki mezarlar Tunç Çağının sonlarına tarihlendirildi.

 

 

                                                                Son Tunç Çağı'na tarihlendirilen mezarlardan biri

 

Arkeologlar ayrıca bu mezarların altında büyük bir çatı döşemesine sahip megalitik yapı da keşfetti. Burada bulunan Montbolo tipi bir seramik parçası bu yapıyı, Orta Neolitik döneme; yani yaklaşık MÖ 4 bin 500 civarına tarihledi.

 

 

                                                     Neolitik Döneme tarihlenen megalitik yapı

 

Yanmış insan kalıntılarını içeren ve Demir Çağının başlangıcına tarihlenen birkaç urne mezar da ortaya çıkarılan kalıntılar arasında yer aldı.

 

 

                                                  Erken Demir Çağına ait urne mezarlar

 

Arkeologlara göre tüm bunlar alanın kronolojik gelişimini temsil ediyor ve bölgenin en erken yerleşiminin yeniden yorumlanması için olağanüstü bilgiler sunuyor.

 

http://www.lavanguardia.com