İSRAİL’DE İLERİ GÖRÜNTÜLEME TEKNOLOJİSİ KULLANILARAK GÖZLE GÖRÜLMEYEN ESKİ İBRANİCE YAZIT KEŞFEDİLDİ

Tel Aviv Üniversitesinden bir grup araştırmacı, ileri görüntüleme teknolojisi kullanarak, 50 yılı aşkın bir süre boyunca İsrail Müzesinde sergilenen bir çanak çömlek parçasının arka yüzünde gözle görülemeyen bir yazıt keşfetti.

Bu ostrakon parçası (üzeri yazılı kırık çanak çömlek parçası) 1965 yılında Arad’ın bir kalesinde kötü bir durumda bulundu ve yaklaşık olarak MÖ 586 yılına, Nebukadnezar’ın Yahuda Krallığı’nı yıktığı döneme tarihlendirildi.

 

Tel Aviv Üniversitesinden araştırmacı Arie Shaus, parçanın ön yüzünün iyice incelendiğini, arka yüzünün ise ilk başta yazısız olarak düşünüldüğünü, ancak aynı üniversiteden araştırmacı Michael Cordonsky’nin ileri görüntüleme teknolojisi kullanarak arka yüzde birkaç iz bulduğunu söyledi. Bu inceleme sonucunda arka yüzde üç yeni satır daha bulunmuş oldu.

 

Araştırmacılar, arka yüzde yer alan ve 17 kelimeden oluşan 50 karakteri çözebildiler. Çalışmanın diğer bir araştırmacısı olan Shira Faigenbaum-Golovin, arka yüzde yer alan içeriğin, ön yüzdeki metnin bir devamı olduğuna işaret ettiğini belirtti.

 

Dr. Mendel-Geberovich’e göre Tel Arad, Yahuda Krallığının güney sınırında yer alan askeri karakol niteliğinde bir kaleydi. Burada yaklaşık 20-30 kadar asker yaşıyordu. Kalede ortaya çıkarılan ostrakonların çoğu, MÖ 586 yılına dayanıyordu. Yazıtların çoğu kalenin karargâh levazım subayı Elyashiv’e hitap ediyordu. Bunlar birliklere un, şarap ve yağ tedarik etmek gibi lojistik konular hakkındaydı.

 

Araştırmacılara göre yeni yazıt ise, şarap talebi ile başlıyor ve gönderen herhangi bir istekte bulunursa yardım garantisi veriyor.

 

Dr. Mendel-Geberovich, yeni ortaya çıkan yazıtın Arad yazıtlarının çoğunda olduğu gibi idari bir metin içerdiğini, her yeni satırın, sözcüğün hatta tek bir işaretin Birinci Tapınak Dönemi ile ilgili değerli bilgiler sunduğunu belirtti.

 

https://archaeologynewsnetwork.blogspot.com.tr/