İZMİR FRANSIZ KÜLTÜR MERKEZİNDE ARKEOLOJİ SÖYLEŞİSİ

“İklim değişiklikleri ve Toplum; Prehistoryen bir arkeoloğun bakış açısı” konulu söyleşi 26 Ocak Perşembe günü saat 19.00’da İzmir Fransız Kültür Merkezinde gerçekleşecek.

İnsanlık iklim değişikliklerine nasıl adapte olmuş ve yerleşik hayata geçmesiyle bu değişikliklerden nasıl etkinlenmiştir? İnsanlığın durmak bilmeyen yıkımına karşı umutsuzca direnmeye çalışan çevre ve doğa ile gezegenimizi bekleyen sorunlar nelerdir? Paleolitik çağdan günümüze, buzlanma ve ısınma değişikliklerine dair fresklerden yola çıkan İstanbul Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü Arkeoloji Bölümü Sorumlusu Martin GODON, durmak bilmeyen çevresel değişimler karşısında insanlığın gelişimini bizlere anlatacak. Konferans dili Türkçe’dir. Bu söyleşi tüm dünyada 100 şehirde aynı gün ve saatte gerçekleşecek “Ortak bir Dünya” başlıklı fikir tartışmaları etkinliği dahilinde düzenlenmektedir. 

 

http://www.ifturquie.org/