İZNİK´İN ROMA DÖNEMİNDEN KALMA MEZAR ODALARI DEFİNECİLER TARAFINDAN YAĞMALANIYOR.

Bursa´nın İznik ilçesi Elbeyli mevkinde Roma dönemine ait mezar odaları defineciler tarafından yağmalanıyor.

İznik ilçesi Elbeyli Mahallesi Dörttepe mevkiindeki zeytinlikte 15 yıl önce, bir çiftçi çift sürerken çökme meydana gelir. Çökmenin yaşandığı yerde Roma dönemine ait mezar odaları açığa çıkar. Ancak mezar odaları, defineciler tarafından zamanla yağmalanır ve günümüzde yok olmak üzeredir.

Aslında bu hikaye hepimize oldukça tanıdık geliyor. 1. derece arkeolojik sit alanı olarak korunması gereken antik çağın en önemli antik kentlerinden biri olan İznik´in kuzey nekropolü maalesef defineciler tarafından yok edilmek üzere. Sadece bölge sakinler ve duyarlı vatandaşlar tepkisi ile kamuoyunda yer edinen mezarlık alan için yeterli korunma alınmaz ise yok olacağı ortada.

İlk kez 1967 yılında Nezih Fıratlı tarafından açığa çıkarılan mezar odaları, antik İznik /Niceia kentinin kuzey nekropol alanını oluşturuyor. Açığa çıkarılan mezarların çeşitliliği, mezarların yapım tekniği ve mezar içi duvar bezemelerinin önemi nedeni ile 1. derecede  arkeolojik sit alanı olarak ilan edilen mezarlık, sahip olduğu çeşitlilik nedeni ile oldukça önemli. Kentin kuzey nekropolünü oluşturan bu alanda anıt mezar, tonuzlu mezar odası,sanduka ve kiremit mezarlar olmak üzere çok farklı mezar örnekleri tespit edilmişti. Bunların içinde en ilgi çekeni ise defineciler tarafından da tahrip edilen blok taşlardan yapılmış ve duvarlarında fresk bezekleir olanlar.

Nezih Fıratlı tarafından kazısı yapılan blok kesme taşlardan yapılmış oda mezarların duvarları feskler ile bezeli olması ve benzer örneklerden yola çıkarak mezarların MS 4. yy ait olduğu tespit edilmiş. Geç Roma dönemine ait bu mezar odaları İznik tarihi için oldukça önemli

1967 yılından beri tespit edilen ve aralıklarla bilimsel kazılar ile açığa çıkarılan ve 1. derece  arkeolojik sit alanı olarak kabul edilen ve korunması gereken Elbeyli Mezarlığı yani antik İznik kentinin kuzey nekropolü uzun yılladır definecilerinin ilgi odağı ve sürekli olarak tahrip edilerek yağmalanıyor. İlgililer ve bölgeyi koruması gereken kurumların yetersizliği nedeni ile antik bir kentin mezarlığı maalesef yok olmak üzere.