Kapadokya´nın Geleceği İçin Bir İmza

UNUTMAYALIM; DÜNYADA BAŞKA KAPADOKYA YOK!!!

 

Bu imza kampanyasına destek olarak Kapadokya'yı bir beton yığını olmaktan kurtarabilirsiniz!

 

UNESCO’nun Dünya Mirası Listesi’nde yer alan, jeolojik formasyonu ve tarih öncesi uygarlıklardan Osmanlı Devletine kadar biriktirdiği kültürel özellikleriyle dünyada tek olan Kapadokya’da, son yıllarda doğal ve tarihi dokuyu tahrip eden, görsel kirlilik yaratan yapılaşmaların hızla arttığını gözlemliyoruz. Kapadokya’nın geleceği açısından son derece vahim sonuçlar doğurabilecek olan bu girişimlerin, siyasi görüşü ne olursa olsun yaşadığı çevreye saygılı her vatandaş tarafından kaygıyla karşılandığını biliyoruz.

Bizler, Kapadokya’nın günden güne bir beton yığınına dönüşmesine seyirci kalmak istemiyoruz. Bu amaçla Kapadokyalı sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar olarak bu olumsuz gidişe dur diyebilmek, daha bilinçli, daha duyarlı bir kamuoyu yaratabilmek için hukuki çerçeveler içinde çaba gösteriyoruz. Başta Nevşehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu olmak üzere bölgedeki yerel yönetimler ve Turizm Bakanlığı gibi yetkili kurumların konuya dikkatini çekebilmek amacıyla bir imza kampanyası başlattık.

Kapadokya’da yaşıyor ya da yaşamıyor olabilirsiniz. Hatta Kapadokya’yı hiç görmemiş de olabilirsiniz. Eğer yaşadığınız dünyaya duyarlıysanız, çocuklarınıza ve bizlerden sonraki nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakabilmek istiyorsanız, Kapadokya’nın geleceği için bir imza vererek çabamıza destek olabilirsiniz.

Kampanyayı başlatanlar: Kapadokya Rehberler Derneği (KARED), ÇEKÜL Ürgüp Temsilciliği, Kapadokya Tarih Kültür Araştırma ve Koruma Derneği, Cappadocia Explorer.

Kampanya başlangıç tarihi: 18 Kasım 2012

İmza kampanyası için: 

http://www.change.org/tr/kampanyalar/kapadokya-n%C4%B1n-gelece%C4%9Fi-i%C3%A7in-bir-imza-hands-off-our-cappadocia