KARTACA’DA ÇOCUKLARIN KURBAN EDİLMESİNDEKİ TEK SEBEP RİTÜELLER DEĞİLDİ

Tunus, Sicilya ve Sardunya’daki Kartaca kentlerinde çocuk mezarları keşfedildiğinden beri (1900’lerin başında), bunların tanrılara kurban edilen çocuklar olup olmadığı veya eğer kurban edilmişlerse bunun kentlerde ne kadar yaygın olduğu konusunda tartışmalar süregelmiştir.

Bazı araştırmacılara göre Kartacalı çocukların kurban edilmesinin, bu kültürü karalamak için Yunanlar ve Romalılar tarafından keşfedilen bir mit olduğunu düşünüyor.  Diğerlerine göre ise gömülü olan tüm çocuklar ve bebekler tanrılara kurban edildi.

 

Mezarlıklar yaklaşık 5 yaşındaki çocukların ve bazı hayvan kemiklerinin bulunduğu urneler içerir ve bu mezarlıklar yetişkin insanların kalıntılarının bulunduğu mezarlarla birlikte kentlerin hemen dışında bulunurlar. Mezarlarda bulunan kömürleşmiş kalıntılar bunların çoğunun yakıldığını gösteriyor.

 

Bazı araştırmacılar da, sitedeki yazıtların çocuk kurbanın gerçek olduğunu gösterdiğini savunuyor.  Bu yazıtlarda rahipler, küçük çocukların cesetlerini taşıyan ve “tanrıların sesini duydular ve onları kutsadım” şeklinde tasvir edilmiş.

 

Ancak Pittsburh Üniversitesinden antropologlar yayınlanan yeni bir araştırmada bu mezarlara doğumdan önce anne karnında veya doğum sırasında ölen fetüsler ile küçük çocukların gömüldüğünü ileri sürdü.

 

Araştırmacı Jeffrey Schawrz’a göre genel resim, çocukların şehir dışındaki Tophets adlı bu küçük alanlarda barındırıldığı şeklinde. Ana kentteki mezarlık beş yaşındaki çocuklardan yetişkinlere kadar olanları barındırıyor. Bu yaş ayrımı çocukların kendi mezar alanlarına sahip olduğunu ve Tophet'deki tüm çocukların kurban edilmediğini gösteriyor. Diş analizleri de Tophets'teki çocukların büyük çoğunluğunun çok genç olduğunu ve doğum sırasında öldüklerini gösterdi. Schwarz, MÖ 1. bin yılda çocukların hastalıktan ve enfeksiyonlardan öldüğünü ve bu olayın çocuk kurbanından daha mantıklı olduğunu belirtti.

 

Schwarz, o dönemde kolera, dizanteri, mide iltihabı, karaciğer iltihabı, sıtma, tifo ve parazit bağırsak enfeksiyonları gibi birkaç ölüm sebebinin olduğunu ve bu hastalıkların ölümleri arttırdığını ifade etti. Ancak o bazı bebeklerin kurban edilmiş olabileceğini reddetmiyor. Fakat Kartaca Tophet'de bulunan cesetlerin büyük kısmı, bebeklerin çoğunun doğumdan önce, doğum sırasında veya doğumdan hemen sonra ölüp yakıldığını gösteriyor.

 

http://www.ibtimes.co.uk