KATKI PAYI NEDİR?

"Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payı"na dair yönetmelik

"Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payı"na dair yönetmelik kapsamında 13.04.2005 tarih ve 25785 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren katkı payı, belediyelerin ve il özel idarelerinin görev alanlarında kalan taşınmaz kültür varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi amacıyla sağlanır. Emlak vergisinin %10'u oranında belirlenen ve gerekli alanlardan sağlanan bu katkı payı, belediyelere vali tarafından aktarılır. Aktarılan bu miktar, belediyelerin ve özel idarelerin taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına yönelik projelerinde, bu projelerin uygulanması aşamasında ve kamulaştırılma işlerinde kullanılır. Kullanılan bu miktar yine vali tarafından desteklenir.

Katkı Payı ile Muğla'da Kazanılan Kültür Varlıkları

Denetlemeleri Muğla İl Özel İdaresi, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü bünyesinde Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu elemanları tarafından yapılan ve belgelenen katkı payı çalışmalarında Muğla'nın genelinde taşınmaz kültür varlığı niteliğinde olan birçok kültür mirasımız, önemli projeler yürütülerek koruma altına alındı.

Ancak, Muğla'daki kültür mirası zenginliği, gerek Muğla'da gerekse Anadolu'nun her köşesinde yeni projelerin hayata geçirilmesinin gerekliliğini her defasında vurgulamaktadır. Tespit edilen taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına yönelik projeleri hayata geçirmek için Valilik İl Özel İdareleri ve Belediyelere büyük görev düşmektedir.

Muğla İl Özel İdaresi, 2007 yılından bu yana aktif olarak katkı payı denetlemeleri yaparak Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunması amacıyla yapılan projelere maddi destek sağlanmaktadır. Tüm il genelinde, günümüze kadar 123 proje başvurusu yapılmıştır. Bu projeler arasında; Fethiye Telmessos Antik Kenti Tiyatrosu Restorasyonu, Muğla Merkez Arasta Bölgesi Sokak Sağlıklaştırma Projesi, Milas Selimiye Beldesi Hamam Restorasyonu, Milas Çöllüoğlu Hanı restorasyonu, Yatağan Bozüyük Beldesi Cami Han ve Köprü restorasyonları gibi önemli işlere katkı payı aktarılmıştır. Devam eden projelere de Muğla İl Özel İdaresi ve Muğla Valiliğince destek verilmektedir.

Bir Çağrı...

Taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına yönelik olan "Katkı Payı" yardımları ile ilinizde bulunan İl Özel İdarelerine başvuru yaparak kazı alanlarındaki ve diğer alanlardaki Taşınmaz Kültür Varlığı olan tescilli yapıları, Koruma Kurulu onaylı projelerle restore ettirebilir ve kültürel mirasımızın devamlılığını sağlayabilirsiniz.

İncilay MUT

Muğla İl Özel İdaresi

İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü

Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu