KAZAKİSTAN´DA BULUNAN VE SAVAŞÇI BİR KADINA AİT OLDUĞU DÜŞÜNÜLEN İSKELET ARKEOLOGLARI OLDUKÇA ŞAŞIRTTI

Daha evvel örneğine rastlanmayan ve MÖ 200´lü yıllara tarihlenen savaşçı kadın iskeletinin varlığı araştırmacıları oldukça meraklandırdı

Güney Kazakistan’da bir kadın savaşçıya ait olduğu düşünülen bir iskelet gün yüzüne çıkarıldı. Yanında büyük bir kılıç ve hançerle bulunan iskelet çok iyi korunmuş durumda. Kafatası boyunun ve şeklinin incelenmesiyle yapılan ilk incelemeler, iskeletin bir kadına ait olduğunu düşündürtmekte.

MÖ 200 civarında yaşamış olan kadının Kangyuy Krallığının bir savaşçısı olduğu tahmin ediliyor. Ayrıca, bir kılıç, bir hançer, oklar ve çeşitli çanak-çömleklerle birlikte gömülen eşyalar, kadının önemli bir savaşçı olduğunu göstermekte.

Kadın savaşçının Hunlarla mücadele içerisinde olan göçebe bir halka önderlik ettiği sanılıyor.

İskeletin bulunduğu çevrede 23 yıldır süren araştırmaların sonucunda 90.000 insan iskeletine rastlandığını belirten uzmanlar, bölgede ilk defa bir kadın savaşçıya dair bulgulara rastladıklarını bildirdiler.

Kaynak: http://www.dailymail.co.uk/news/article-3193714/The-original-Red-Sonja-Perfectly-preserved-skeleton-ancient-female-warrior-clasping-sword-dagger-discovered-Kazakhstan