KIRIM’DA BULUNAN 40 BİN YILLIK KUZGUN KEMİĞİ NEANDERTALLERİN ESTETİK ANLAYIŞINI YANSITIYOR

Kırım’da bulunan 40 bin yıllık kuzgun kemiği, Neandertallerin estetik bir bilince sahip olduğunu gösteriyor.

Kırım’da, bir Neandertal tarafından kasten bezenmiş gibi görünen bir kemik keşfedildi. Bir kuzguna ait olduğu saptanan kemik, düzenli aralıklarla kazınmış ince paralel çiziklere sahip. Bu bulgu, Neandertallerin daha önce yalnızca insanlara atfedilen estetik bir bilince sahip olduğunu gösteriyor.

 

Tek parça halindeki kemik, Kırım’daki Neandertal Zaskalnaya VI kaya sığınağında bulundu. Uzmanlara göre kemiğin yaşı 38 bin-43 bin arası.

 

Kemiğin üzerindeki çiziklerden altısı daha önce yapılmış, ancak biraz düzensiz gibidirler. Sonradan kazınmış iki çizik ise bu düzensizliği düzeltmek için yapılmış gibi görünüyor. Bordeaux Üniversitesinden Ana Majkic liderliğindeki araştırmacı grup, bu son rötuşların, Neandertallerin düzgünlük ve ahenk duygusunu ve tartışmalı bir estetik bilince sahip olduğunu gösterdiğini düşünüyor. Bordeaux Üniversitesi'nden Francesco d'Errico ise “Çizikler, düzenli bir şekil oluşturdukları izlenimini görsel olarak vermek için tutarlı bir şekilde yapılmıştır” dedi.

 

Çiziklerin amacının net olmadığını belirten araştırmacılar iki hipotez ileri sürdü.  Birinci teze göre çiziklerin kemiği kolay kavrama amacı güttüğü söylenebilir. Ancak, bunun için özellikle düzenli olmaları gerekmez. Araştırmacılar mülkiyetin bezemesi veya işareti olarak tasarlanmış olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu da ekledi.

 

Francesco d'Errico ise “Sanatın anlamının ne olduğunu kim bilir? Sanat kavramamız insanlık tarihinde çok değişti. Fakat burada estetik bir boyut olduğunu düşünüyoruz” dedi. D’Errico’ya göre, eğer bu sadece mülkiyetin bir işareti veya nesnenin kavranmasını kolaylaştırmak için olsaydı, onları o kadar açık bir şekilde eşit aralıkla ve benzer yapmak zorunda kalmazlardı. Dolayısıyla görsel ve ahenkli tanınabilecek bir şey üretmek için bir istekleri var. Uyum ve ahenk bir estetik göstergesi ise, bu, Neandertallerin estetik bir bilince sahip olduğu fikrini destekliyor.

 

Bu çalışma, Paleolitik Neandertal bir eserin incelenmesi için ilk kez deneysel psikoloji yöntemlerini kullandı. Düzenli çiziklere sahip nesneler Afrika ve Avrupa'da da bulundu. Bu buluntuların karşılaştırılabilir yöntemlerle analizi Neandertal estetiğine daha fazla ışık tutabilir.

 

http://www.ibtimes.co.uk