KIZTAŞI VE TAHRİBAT

Kıztaşı ya da Markianos Sütunu olarak anılan tarihî anıtın üzerinde yazılmış yazılar boyayla kapatılıyor!

Bizans İmparatoru Markianos (450-457) adına Vali Tatiatus tarafından yaptırılan Markianos Sütunu, kaidesindeki Zafer Tanrıçası kabartmaları nedeniyle 1453’ten sonra Kıztaşı olarak anılmaya başlandı. Zamanla önemini yitiren ve uzun bir süre bir bahçe içinde kalan sütunun çevresi, 1908’deki Çırçır Yangını’ndan sonra açıldı. Bulunduğu semte adını veren Kıztaşı, orijinal hâlini kısmen koruyarak günümüze ulaştı.

 

Markinos Sütunu ya da Kıztaşı’nda ilgisizlik nedeni ile tahribat hızla devam ediyor. Markianos Sütunu, Fatih’te etrafını tamamen dolduran küçük bir meydanın ortasında yer alıyor. Kızıl-gri Mısır granitinden iki parça olarak yapılan sütunun kaidesinin batı yüzünde, “PRINCIPIS HANC STATVAM MARCIANI CERNE TOVUQVE PRAEFECTVS VOVIT QVOD TATIANVS OPVS ” şeklindeki Latince yazıtın çevirisi şöyledir: "İşte bu İmparator Marcianus'un anıtıdır / Ki Tatianus bu eseri adamıştır."

 

Bu yazıtın etrafına günümüzde yeni yazılar ekleniyor! Kültür varlığı zararlıları kendi isimlerini kazımaktan çekinmiyor. Tarihî eserin her tarafına hem kendi hem de sevgililerinin isimlerini kazıyorlar. İşin daha da vahimi onların kazıdığı isimlerin üzeri Fatih Belediye görevlilerince boyanıyor. Onlar kazıyor belediye boyuyor. Belediyenin koruma anlayışı ile kazıyanlar arasında bir fark yok. Her ikisi de kültür varlığına zarar veriyor.

 

Fotoğraf: Kıztaşı (Markianos Sütunu), Fatih, İstanbul Engin Özendes’in SALT Araştırma korumasına devrettiği nadir cam negatiflerden (tarihi bilinmiyor).