KLAZOMENAI

Antik Çağın Zeytinyağı Merkezi

Klazomenai’deki ilk kazılar, Kurtuluş Savaşı yıllarında Yunanlı Arkeolog Giorgos P. Oikonomos tarafından gerçekleştirilmiştir. Oikonomos, kısa raporlarını yayınlamış olduğu çalışmasında, iskelenin hemen açığında bulunan ve Hellenistik – Roma Dönemi kentinin konumlandığı Karantina Adası’nda kazılar yapmış, bunun yanı sıra da anakarada Monasteraki olarak isimlendirdiği mevkiide oldukça geniş bir alana yayıldığı bilinen MÖ 7. – 6. yüzyıla tarihlendirilen gömü alanlarından birinde çalışmıştır. 

Uzun bir kesintinin ardından kentteki sistemli kazılara ise 1981 yılında Ege Üniversitesinin emekli öğretim üyelerinden Prof. Dr. Güven Bakır’ın yönetiminde başlanılmış ve kendisinin başkanlığında 2007 yılına kadar sürdürülen kazılarda Klazomenai’ın Demir Çağı, Arkaik ve Klasik dönemlerine dönük olarak oldukça önemli arkeolojik veriler derlenmiştir. Muhtemelen Kalkolitik Döneme kadar geriye giden bir Prehistorik iskâna da sahip olan Klazomenai’ın tarih öncesi dönemlere ilişkin kültürel zenginliği ayrı bir öneme sahiptir.

Prof. Dr. Yaşar Ersoy'un  yazısının devamını ve Aktüel Arkeoloji "Keşif Ekibinin" gezi notlarını, Aktüel Arkeoloji Dergisi'nin Eylül-Ekim sayısında okuyabilirsiniz.