KÖLE İLE EFENDİ

(55. Sayı - EFENDİLER VE KÖLELER )

 
- Köle!
 
- Geldim efendim, buradayım.
 
- Çabuk bana atlı arabamı getir ve koşumları bağla. Saraya
gideceğim.
 
- Gidin efendim, gidin… sizin için iyi olur. [Kral] sizi görür.
 
- Hayır köle! Ben saraya gitmeyeceğim.
 
- Gitmeyin efendim, gitmeyin. Giderseniz, [Kral] sizi bir
yere gönderir… Yolda başınıza bir iş gelir.
 
 
 
- Köle! Dinle beni!
 
- Buradayım efendim, buradayım.
 
- Çabuk, ellerime su dök! Bana yemek getir!
 
- Yiyin efendim, yiyin. Yiyip içmek kalbe iyi gelir.
 
- Güneş Tanrısı Šamaš, temiz ellerinize eşlik eder.
 
- Hayır köle! Yemek yemeyeceğim.
 
- Yemeyin efendim, yemek yemeyin. Açlık da tokluk da;
susamak da su içmek de insana iyi gelir.
 
 
 
- Köle! Dinle beni!
 
- Buradayım efendim, buradayım.
 
- Çabuk bana atlı arabamı
getir! Koşumları bağla! Ovaya süreceğim.
 
- Sürün efendim, sürün. Avlanan
karnını doyurur. Av köpekleri avın
kemiklerini kırar, avcının şahini yuva yapar.
 
- Hayır köle! Ben ovaya sürmeyeceğim.
 
- Sürmeyin efendim, sürmeyin. Avcısınız siz; başka bir talih
çıkar karşınıza. Ya av köpeğinin dişi kırılsa. Şahininiz yuvada
dursun. Bozkır da yaban eşeğine kalsın.
 
 
 
- Köle! Dinle beni!
 
- Buradayım efendim, buradayım.
 
- Yuva kurup çocuk yapacağım.
 
- Yapın efendim, yapın.
 
 
 
- Köle! Dinle beni!
 
- Buradayım efendim, buradayım.
 
- Bir isyan çıkaracağım.
 
- Çıkarın efendim, çıkarın. İsyan çıkarmazsanız, kılık kıyafetiniz
nereden gelecek? Karnınız nasıl doyacak?
 
- Hayır köle! İsyan çıkarmayacağım.
 
- İsyan çıkaran ya öldürülür, ya derisi yüzülür; ya yakalanır
hapse atılır, ya da gözleri oyulur.
 
 
 
- Köle, dinle beni!
 
- Buradayım efendim, buradayım.
 
- Bir kadına âşık olacağım.
 
- Olun efendim, âşık olun. Bir kadını seven adam...
 
 

Çevirenler: Selim Ferruh ADALI - Ali Turan GÖRGÜ 

Yazının tam metnini Aktüel Arkeoloji Dergisi´nin 55. sayısında bulabilirsiniz.