KONFERANS: DİJİTAL ÇAĞDA ARŞİVLER VE KÜLTÜREL MİRAS

Konferans: Dijital Çağda Arşivler ve Kültürel Miras

Boğaziçi Üniversitesi Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi olarak yaklaşık iki yıldır kurum arşivleri ve üniversitemize bağışlanmış olan özel koleksiyonlar üzerine kataloglama ve dijitalleştirme çalışmalarını sürdürüyoruz. İstanbul Kalkınma Ajansı’nın “Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı” kapsamında yürütülen “Kişisel Arşivlerle İstanbul’da Bilim, Kültür ve Eğitim Tarihi” (15 Aralık 2016- 14 Aralık 2017) adlı projeyle çalışmalarımız hız kazandı.

 

Türkiye’de son yıllarda artan kültürel mirası koruma tartışmaları, arşivcilik alanında da dijitalleştirme ve arşivlerin kamuya açılması ve daha fazla ulaşılabilir kılınması çabalarını beraberinde getirdi. Bu çabalar doğrultusunda, devlet kurumları ve özel kuruluşlar, arşivleme, dijitalleştirme/dijital koruma ve açık erişim konularında çeşitli iş birlikleri geliştirdiler. “Dijital Çağda Arşivler ve Kültürel Miras” başlıklı konferans farklı uzmanlık alanlarına sahip kişilerin katılımıyla, ülkemizde son dönemde arşivleme ve dijitalleştirme alanında yaşanan gelişmeleri tartışmayı hedefliyor. Konferansımızda cevap arayacağımız sorulardan birkaçı şu şekilde:

 

• Türkiye’de arşiv geleneği ne şekilde devam ediyor ve gelişen bilgi teknolojileri bu geleneği nasıl dönüştürmekte? • Arşivcilik alanında yapılmış olan hukuki düzenlemeler ne tür avantajları ve kısıtlamaları içeriyor? • Arşivlerde ve arşiv üzerine çalışan arşiv uzmanlarının, kütüphanecilerin, akademisyenlerin ve küratörlerin, kurum hafızasının ve toplumsal hafızanın oluşturulmasındaki rolü ve önemi nedir? • Arşivleme ve dijitalleştirme çalışmalarında teknik kriterleri belirlerken nasıl bir yol izlenmeli? • Arşivleme ve dijitalleştirmede kullanılan yeni bilgi teknolojilerinin ve sistemlerinin akademik çalışmalara katkısı nedir? Bu alan, dijital insan bilimleri disiplininin ne şekilde bir parçası olabilir? • Arşiv ve koleksiyon bilgisine erişimin farklı tekniklerle düzenlenmesi, görselleştirilmesi ve ulaşılabilir kılınmasının kullanıcılar açısından önemi nedir?

 

Konferansımız 20 Ekim 2017 tarihinde, saat 9.30 ve 17.00 arası, Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall (BTS)’da gerçekleşecektir. Katılmak isteyenlerin adresine kayıt olmaları gerekmektedir: https://goo.gl/forms/WdxAXSstyQzzmW972 

Dijital Çağda Arşivler ve Kültürel Miras Tarih: 20 Ekim 2017 Yer: Albert Long Hall (Saatli Bina)

 

9.30-9.45 Açılış Konuşmaları Mehmed Özkan (Boğaziçi Üniversitesi Rektörü) Özgül Yavuz Özkan (İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri) Cengiz Kırlı (Boğaziçi Üniversitesi, Arşiv ve Dokümantasyon Merkez Müdürü) Panel 1 (9.45-11.00): Türkiye’de Arşiv Geleneği ve Hukuki Tartışmalar (oturum başkanı: Emine H. Gür)

 

-“Unutma özelliği olmayan bellek, yeter ki bilinçli olarak yok edilmesin ya da …” Ahmet Oğuz İçimsoy, Marmara Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü -Ülkemizdeki Arşiv Mevzuatı ve Arşiv Belgelerinin Durumu Sevgi Ağca Diker, Topkapı Sarayı Müzesi, Saray Arşivi Sorumlusu -İSAM Kütüphanesi Özel Arşiv Koleksiyonları: Sağlama ve Kullandırma Süreçleri Mustafa Birol Ülker ve Kenan Yıldız, İSAM Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürü ve Arşiv Sorumlusu

 

ara (11.00.-11.15) Panel 2 (11.15-12.30): Dijitalleşme, Yeni Bilgi Teknolojileri ve Akademik Çalışmalara Katkısı (oturum başkanı: Cengiz Kırlı)

 

- Sayısal İnsanbilimin Bugünü ve Alternatif Gelecekleri Murat Güvenç, İstanbul Kadir Has Üniversitesi, İstanbul Çalışmaları Merkezi Direktörü -Akademik çalışmalara katkı bağlamında bir sorunsallaştırma alanı olarak Dijital Arşiv(cilik) Erkan Saka, İstanbul Bilgi Üniversitesi, İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü - Bir Yazar Arşivinin Dokunaklı Hikayesi: Tanpınar’ın Masasında Kalanlar Handan İnci, MSGSÜ, Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Müdürü

 

ARA 12.30-13.30 Panel 3 (13.30-15.00): Arşivlerin Düzenlenmesi, Görselleştirilmesi ve Ulaşılabilir Kılınması (oturum başkanı: Nurçin İleri)

 

-Arşivden Çıktı: Arşivi Kamuya Açmak Lorans Tanatar Baruh, SALT Araştırma ve Programlar Yardımcı Direktörü -Ses ve Karikatürlerin Sergileşme Süreçleri ile Sergilerden Sonraki Yaşamları Ebru Esra Satıcı, Koç Üniversitesi, ANAMED Proje ve Etkinlik Koordinatörü -digitalSSM: Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi’nin Koleksiyon ve Arşivlerinin Dijitalleştirilmesi Osman Serhat Karaman Sakıp Sabancı Müzesi, Arşiv Sorumlusu -Üniversite Arşivleriyle Çalışmak ve Arşivlerin Sergilenme Aşamaları Şeyda Çetin, Koç Üniversitesi, ANAMED Proje ve Etkinlik Koordinatörü

 

ara (15.00-15.15) Panel 4 (15.15-16.45): Özel Koleksiyonlarda Kataloglama, Sayısallaştırma ve Konservasyon (oturum başkanı: İsmet Mazlumoğlu)

 

-Özel Arşivlerin Düzenlenmesi: Bir Yol Haritası Özkan Güner, Marmara Üniversitesi, Marmara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Arşiv Uzmanı - Özel Arşivlerde Tasnif ve Kataloglama Süreci  Başak Deniz Özdoğan, Boğaziçi Üniversitesi, Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi Arşiv Sorumlusu -Nadir Eser Koleksiyonlarında Sayısallaştırma Standartları: İstanbul Üniversitesi Örneği Pervin Bezirci ve Selçuk Süzmetaş, İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı ve Teknik Hizmetler Bölüm Sorumlusu -Yazma Eserde Koruma ve Onarım Yaklaşımları  Nil Baydar, Kitap Şifahanesi ve Arşiv Dairesi Başkanlığı

 

Kaynak: http://takvim.boun.edu.tr