KONFERANS: "KADIN VE ARKEOLOJİ"

İzmir Müzesi Konferansları adı altında düzenlenen etkinlikler kapsamında gelecek hafta kadın ve arkeoloji temaları işlenecek.

İzmir Müzesi konferans salonunda düzenlenecek 8 Mart 2016 tarihli konferansta, Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Protohistorya Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Özlem Çevik’ in ‘Türkiye Arkeolojisinde Kadınlar’, Klaros Kazı Başkanı Prof.Dr.Nuran Şahin’in ‘Dünden Bugüne Anadolu'da Kadın’ ve Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nden Arş. Gör. Gözde Şakar'ın ‘Smyrna’nın Kadınları’ sunumları olacak.

Program:

13.15 - Açılış

- Müze Müdürü V. Nermin ARITAR, Açılış Konuşması

- Doç. Dr. Özlem ÇEVİK, Türkiye Arkeolojisinde Kadınlar’

- Ara

- Prof. Dr. Nuran ŞAHİN, Dünden Bugüne Anadolu'da Kadın’

- Arş. Gör. Gözde Şakar, ‘Smyrna’nın Kadınları’

16.00 - İkram