KORSİKA ADASI’NDA TANRI MİTRA’YA ADANMIŞ KUTSAL BİR ALAN KEŞFEDİLDİ

Fransa´nın Korsika Adası´nda, Mitraizm olarak bilinen eski ve gizemli bir kültün tanrısı adına yapılmış kutsal bir alan keşfedildi.

Kasım 2016’da Arkeolog Philippe Chapon liderliğindeki bir ekip, yaklaşık MÖ 100 dolaylarında kurulan Roma kenti Mariana’da çalışmaya başladı. Bu küçük Roma kentinin üçüncü ve dördüncü yüzyılda zirveye ulaştığı ve gücünü Akdeniz ile deniz ticaretinde bir bağlantı noktası olan ticari limandan aldığı düşünülüyor.

 

Arkeologlar aylarca süren bir çalışmadan sonra bu antik kentte, bir tapınma odası ve onun ön odasını ortaya çıkardı. Burası tanrı Mitra’ya adanmış kutsal bir alanın parçası gibi görünüyordu. Chapon, bunun çok nadir ve heyecan verici bir bulgu olduğunu ve Mitraizm'in Korsika'da uygulandığına dair ilk kanıt olduğunu belirtti. Fransa'da buna benzer bir düzine benzer alan vardı ve bunlardan sonuncusu 2010'da Angers şehri yakınlarında kazılmıştı.

 

Arkeologlar mitolojik bir sahneyi tasvir eden mermer yapının üç kırık parçası ve üç kandil dâhil olmak üzere bir dizi kalıntıyı ortaya çıkardılar. Parçalardan birinde, bir boğanın kanını içen bir köpek ve yılan ile boğanın testislerini kıstıran akrep tasviri vardı. Ele geçen diğer eserler, mermerden yapılmış bir kadın başı, bronz çan ve çanak çömlek parçalarıydı.

 

Hıristiyanlarla Gerginlik

 

Mitraizm’in Roma İmparatorluğuna Romalı askerler ve doğulu tüccarlar tarafından getirildiğine dair kanıtlar vardır. Bu kült Hıristiyanlıkla birlikte batı dünyasına muhtemelen aynı dönemde girdi. Fakat hiçbir yazılı kaynak olmadığından dolayı bu tek tanrılı kült hakkında çok az şey biliniyor. Arkeologların yıllar boyunca topladıkları bilgilerin büyük çoğunluğu, Mitra’ya adanmış kutsal alanların incelenmesinden, duvarlardaki tasvirlerden ve ibadet edenler tarafından bırakılan kalıntılardan geliyor.

 

Bu kült muhtemelen sadece erkeklere açıktı ve tüm toplumsal gruplara ulaşmadan önce ilk olarak elitler içinde yaygınlaşmaya başladı. MS 392'de ise Roma İmparatoru I. Theodosius, Hıristiyanlığı imparatorluğun resmi dini ilan ederek, Mitraizm'e şiddetle karşı çıktı ve uygulamasını yasaklamıştı.

 

Korsika kutsal alanında bulunan eserlerden bazıları, antik çağdaki hasar izlerine sahiptir. Arkeologlar, bu tahribata neyin sebep olduğuna bilemeseler de, Mariana'da ibadet edenler için büyük bir Hristiyan yapının inşa edildiğini belirttiler. Bu, Hristiyanlığın adadaki en eski izlerinden biridir ve iki inanış arasında gerginliklerin yaşanmış olabileceğini göstermektedir.

 

http://www.ibtimes.co.uk